Gå til indhold

Praktikopslag

DANMARKS AMBASSADE I ATHEN SØGER EN PRAKTIKANT TIL FORÅRET 2024

03.08.2023

PRAKTIKANT VED DEN DANSKE AMBASSADE I ATHEN  – 1. HALVÅR 2024

Den Danske Ambassade i Athen søger en engageret, ambitiøs og politisk-økonomisk interesseret praktikant til at tage del i ambassadens arbejde i foråret 2024. Praktikopholdet vil give dig et unikt indblik i dansk diplomati, og du vil blive udfordret både fagligt, socialt og kulturelt samt få mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis på en spændende arbejdsplads i en af Europas mest interessante og historiske storbyer. Som geografisk port til Europa er der stor opmærksomhed omkring ambassadens arbejde, hvor særligt udviklingen på migrationsområdet og den økonomiske reformindsats i kølvandet på mange års økonomisk krise præger den daglige arbejdsgang. Ambassaden dækker også Cypern.

Arbejdsopgaver
Du vil som praktikant navnlig komme til at beskæftige dig med følgende opgaver:

 • Følge og analysere græsk udenrigs- og indenrigspolitik med et særligt fokus på migration og den økonomiske reformproces.
 • Bidrage med baggrundsresearch, dataindsamling og -fremstilling.
 • Bistå ved udarbejdelsen af ambassadens indberetninger b.la. forud for udvalgte ministerrådsmøder og møder i Det Europæiske Råd, samt analyser til Udenrigsministeriet og andre danske ministerier.
 • Bidrage til ambassadens Public Diplomacy-arbejde.
 • Redigere og opdatere ambassadens hjemmeside og Facebook-profil.
 • Bidrage ved afvikling af gymnasieoplæg om den politisk/økonomiske situation i Grækenland.
 • Bistå med planlægning og forberedelse af besøg af danske delegationer og besøgsgrupper til Grækenland og Cypern. 

Vi er en relativt lille ambassade, hvor du som praktikant har rig mulighed for at komme tæt på ambassadens centrale arbejdsopgaver og indgå bredt i opgaveløsningen. Ambassadens størrelse fordrer, at vi arbejder tæt sammen – også på tværs af fagområder - og det er derfor vigtigt, at du fungerer godt i et team. Der vil være gode muligheder for selv at præge arbejdets indhold og tilrettelæggelse.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • Er indskrevet på overbygningen på en relevant samfundsfaglig uddannelse.
 • Har gode kommunikationsevner og er flydende på både dansk og engelsk (mundtligt og skriftligt).
 • Er selvstændig, omstillingsparat, ansvarsfuld, initiativrig og besidder gode samarbejdsevner.
 • Også har mod på at løse ad hoc-baserede og praktiske opgaver efter behov.
 • Har gode IT-kundskaber (bl.a. arbejdsvant med Microsoft Office-pakken, Outlook og sociale medier).

Praktiske forhold
Praktikopholdet på den danske ambassade i Athen er af seks måneders varighed og løber fra d. 1. februar 2024 til d. 31. juli 2024. Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes et tilskud på 350 EUR pr. måned til at dække konkrete, dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Det anbefales, at du tager din SU med efter gældende regler, og det er muligt at søge om legater og stipendier til gennemførelse af opholdet. Vi hjælper dig gerne med boligsøgning og tips til, hvordan du bedst finder dig til rette. Vær opmærksom på, at du kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste. Det er desuden en forudsætning for gennemførelse af praktikopholdet, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Ansøgning
Hvis du er interesseret i praktikopholdet, kan du sende din ansøgning samt CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger eller andre relevante bilag i én samlet pdf-fil pr. e-mail til [email protected]. Angiv venligst følgende i emnefeltet: ”Praktikansøgning – Forår 2024 – [Dit navn]”. Vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt – og senest den 31. august 2023. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart derefter.

For yderligere information
Har du spørgsmål til praktikopholdet eller de praktiske forhold ved ophold i Grækenland, er du velkommen til at kontakte vores nuværende praktikant, Kristine Milling Oddershede, der kan kontaktes pr. e-mail: [email protected]. Ved konkrete spørgsmål til praktikforløbet kan du kontakte ambassadør Klavs. A Holm pr. e-mail: [email protected].

Royal Danish Embassy
Mourouzi 10, 106 74 Athens, Greece
Tlf.: (+30) 210 72 56 440