Gå til indhold

praktikophold

Den Danske Ambassade i Athen udbyder to gange årligt en praktikantstilling til en engageret, fagligt dygtig og politisk og økonomisk interesseret studerende indskrevet på overbygningen på en relevant samfundsfaglig uddannelse. Som praktikant på ambassaden vil du blandt en flerhed af arbejdsopgaver komme til at beskæftige dig med græsk nyhedsovervågning og redigering og opdatering af ambassadens hjemmeside og Facebook-profil, bistå ved planlægningen, forberedelsen og gennemførelsen af besøg af danske delegationer i Grækenland og bidrage til udarbejdelsen af ambassadens indberetninger og analyser til Udenrigsministeriet og andre danske ministerier om udviklingen i Grækenland.

Forårssemesterets praktikophold løber fra den 1. februar til 31. juli, mens praktikopholdet i efterårssemesteret løber fra den 1. august til 31. januar.

Ambassaden søger en praktikant til at tage del i ambassadens arbejde i efteråret 2023. Der er ansøgningsfrist den 7. februar 2023. 

Læs stillingsopslaget her.