Spring til indhold

Praktikopslag

Danmarks Ambassade i Athen søger en praktikant til efteråret 2020 

Ambassaden i Athen søger en engageret, ambitiøs og politisk-økonomisk interesseret praktikant til at tage del i ambassadens arbejde i en seks måneders periode. I løbet af disse seks måneder vil du komme til at bo i en af verdens store byer, og du vil lære en masse om grækerne og det græske samfund. Udviklingen på migrationsområdet, det græsk/tyrkiske forhold og den særlige økonomiske situation i Grækenland betyder, at der for tiden er særlig opmærksomhed om ambassadens arbejde.

Opgaver
Du vil som praktikant navnlig komme til at beskæftige dig med følgende opgaver:
- Følge græsk udenrigs- og indenrigspolitik, herunder særligt mht. migration, det græsk/tyrkiske forhold og den økonomiske krise.
- Bistå ved udarbejdelsen af ambassadens indberetninger og analyser til Udenrigsministeriet og andre danske ministerier om udviklingen i Grækenland.
- Bidrage til ambassadens Public Diplomacy-arbejde.
- Stå for redigering og opdatering af ambassadens hjemmeside og Facebook-profil.
- Bistå med planlægning og forberedelse af besøg af danske delegationer til Grækenland.

Vi er en relativt lille ambassade, hvor du som praktikant har mulighed for at komme tæt på ambassadens centrale arbejdsopgaver. Vi har tætte samarbejdsrelationer, også på tværs af fagområder, og det er derfor vigtigt, at du kan fungere godt i et team. Der vil være gode muligheder for selv at påvirke arbejdets indhold og tilrettelæggelse.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:
- Er i gang med en relevant samfundsfaglig uddannelse. 
- Er flydende i dansk og engelsk (mundtligt og skriftligt).
- Har gode IT-kundskaber (bl.a. arbejdsvant med Microsoft Office-pakken og de sociale medier).

Praktiske forhold
Praktikopholdet på den danske ambassade i Athen er af seks måneders varighed, fra den 1.august 2020 til den 31. januar 2021. Praktikopholdet er ulønnet ud over et boligtilskud på 350 EUR pr. måned. Det anbefales, at du tager din SU med, og det er muligt at ansøge om legater og stipendier til gennemførelse af opholdet. Vi hjælper dig gerne med boligsøgning og tips til, hvordan du bedst finder dig til rette. Vær opmærksom på, at du kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Ansøgning
Hvis du er interesseret i praktikopholdet, kan du sende din ansøgning samt CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger i én samlet pdf-fil pr. e-mail: athamb@um.dk. Vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt – og senest den 2. marts 2020.

Har du spørgsmål til praktikopholdet eller de praktiske forhold ved ophold i Grækenland, er du velkommen til at kontakte vores nuværende praktikant, Donika Nikqi (donnik@um.dk).

Royal Danish Embassy
Mourouzi 10, 106 74 Athens, Greece
Tlf.: (+30) 210 72 56 440