Spring til indhold

Praktikopslag| Efteråret 2021

DANMARKS AMBASSADE I ATHEN SØGER EN PRAKTIKANT TIL EFTERÅRET 2021 

Ambassaden i Athen søger en engageret, ambitiøs og politisk-økonomisk interesseret praktikant til at tage del i ambassadens arbejde i efteråret 2021. Praktikopholdet vil give dig et unikt indblik i dansk diplomati, du vil blive udfordret både fagligt, socialt og kulturelt og få mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis på en spændende arbejdsplads i en af Europas mest interessante og historiske storbyer. Som geografisk port til Europa er der stor opmærksomhed omkring ambassadens arbejde, hvor særligt udviklingen på migrationsområdet og den økonomiske genopretningsindsats i kølvandet på mange års økonomisk krise og den aktuelle covid-krise præger den daglige arbejdsgang. 

Opgaver

Du vil som praktikant navnlig komme til at beskæftige dig med følgende opgaver: 

 • Følge og analysere græsk udenrigs- og indenrigspolitik med et særligt fokus på migration og den økonomiske genopretningsindsats i kølvandet på covid-krisen

 • Bidrage med baggrundsresearch, dataindsamling og –fremstilling

 • Bistå ved udarbejdelsen af ambassadens indberetninger og analyser til Udenrigsministeriet og andre danske ministerier

 • Bidrage til ambassadens Public Diplomacy-arbejde

 • Redigere og opdatere ambassadens hjemmeside og Facebook-profil

 • Bistå med planlægning og forberedelse af besøg af danske delegationer til Grækenland

Vi er en relativt lille ambassade, hvor du som praktikant har rig mulighed for at komme tæt på ambassadens centrale arbejdsopgaver. Ambassadens størrelse fordrer, at vi arbejder tæt sammen – også på tværs af fagområder - og det er derfor vigtigt, at du fungerer godt i et team. Der vil være gode muligheder for selv at påvirke arbejdets indhold og tilrettelæggelse.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • Er indskrevet på overbygningen på en relevant samfundsfaglig uddannelse
 • Har gode kommunikationsevner og er flydende på både dansk og engelsk (mundtligt og skriftligt)
 • Er selvstændig, ansvarsfuld og initiativrig
 • Har mod på at løse ad hoc-baserede og praktiske opgaver efter behov
 • Har gode IT-kundskaber (bl.a. arbejdsvant med Microsoft Office-pakken, Outlook og de sociale medier)

Praktiske forhold

Praktikopholdet på den danske ambassade i Athen er af seks måneders varighed - fra den 1. august 2021 til den 31. januar 2022. Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes et boligtilskud på 350 EUR pr. måned. Det anbefales, at du tager din SU med, og det er muligt at søge om legater og stipendier til gennemførelse af opholdet. Vi hjælper dig gerne med boligsøgning og tips til, hvordan du bedst finder dig til rette. Vær opmærksom på, at du kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Ansøgning

Hvis du er interesseret i praktikopholdet, kan du sende din ansøgning samt CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger i én samlet pdf-fil pr. e-mail: athamb@um.dk. Vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt – og senest den 31. januar 2021.

Har du spørgsmål til praktikopholdet eller de praktiske forhold ved ophold i Grækenland, er du velkommen til at kontakte vores nuværende praktikant, Emma Lillesø Skjoldaa Kempf, der kan kontaktes pr. e-mail: emmkem@um.dk til og med den 13. januar 2021. Herefter er du altid velkommen til at kontakte souschefen på ambassaden, Ulrich Sørensen (ulrich@um.dk). 

Royal Danish Embassy
Mourouzi 10, 106 74 Athens, Greece
Tlf.: (+30) 210 72 56 440