Gå til indhold

Statsborgerskab

Statsborgerskab

Reglerne for statsborgerskab kan ses på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Dobbelt statsborgerskab

Loven om dobbelt statsborgerskab trådte i kraft den 1. september 2015. Dette betyder, at fra denne dato vil danske statsborgere, som ansøger om en anden nationalitet, ikke samtidig miste deres danske statsborgerskab. 

Se oplysningerne om dobbelt statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside: Dobbelt statsborgerskab.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

For personer født uden for Danmark, er den generelle regel, at det danske statsborgerskab fortabes ved det fyldte 22. år, medmindre der ansøges om bevarelse af statsborgerskabet inden det fyldte 22. år.

Læs nærmere herom på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og har du mistet dit danske statsborgerskab ved at erhverve et andet statsborgerskab før den 1. september 2015?

Nåede du ikke at søge i forbindelse med den første 5-årige overgangsordning, så er der godt nyt til dig. Folketinget vedtog nemlig i juni 2021 en ny 5-årig overgangsordning, som giver mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Overgangsordningen træder i kraft den 1. juli 2021 og skal gælde indtil den 1. juli 2026.

Reglerne fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde skemaet til erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere.

Hvordan kan jeg have mistet mit danske statsborgerskab?

Hvis man som tidligere dansk statsborger har ansøgt om et fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015, kan man have fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret.

Med virkning fra den 1. september 2015 blev denne bestemmelse ophævet, og danske statsborgere som efter denne dato har ansøgt om et fremmed statsborgerskab mister ikke længere det danske statsborgerskab.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Du kan søge om at generhverve dit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Udlændinge- og Integrationsministeriet har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. I Danmark skal du henvende dig personligt hos borgerservice i en kommune og søge om pas der. I udlandet er det normalt kun på ambassader, du kan ansøge om et almindeligt pas. Find ambassader her. Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning, så du opfordres ligeledes til at besøge din ambassades hjemmeside for nærmere oplysning herom.