Gå til indhold

Samarbejdspartnere

Der bør udvises den allerstørste omhu ved valg af afsætningskanaler. Selvom det er muligt at opsige indgåede aftaler, vil tid gå tabt, før en ny forretningsforbindelse er fundet og indarbejdet, og salget vil næsten altid lide skade.

Under alle omstændigheder bør der hentes udførlige soliditetsoplysninger om den græske forretningsforbindelse, før der sluttes aftaler om forhandling, og forretningsforbindelsen bør så vidt muligt besøges, så den danske importør ved selvsyn kan konstatere, om forbindelsen har den ønskede dækning af markedet og de nødvendige lager- og servicefaciliteter m.m.

Hvis man forventer at starte eget selskab eller samarbejde med en agent/importør, må det stærkt anbefales at rådføre sig med en græsk advokat og/eller revisionsfirma.

Agent/importør:

Importen i Grækenland distribueres som regel gennem kommissionsagenter eller importørgrossister med eneret for salg i visse distrikter eller i hele landet.

Agenter og importører er koncentreret i Athen og Piræus, hvorfra de som regel dækker hele Grækenland, enten fra hovedkontoret eller gennem afdelinger, underagenturer eller forhandlere. Agenter og importører bosat i andre byer dækker som regel kun et afgrænset område, f.eks. Thessaloniki: Nordgrækenland; Patras: Peloponnese og De Ioniske Øer; Rhodos: Rhodos og De Dodekanesiske Øer.

Omsætningen af levnedsmidler på visse øer, som f.eks. Rhodos og Kreta, er pga. turismen meget betydelig, så man bør sikre at markedsføringen også dér er i gode hænder.

Egen repræsentant:

Anvendelse af egen repræsentant, der sælger fra Danmark, vil normalt ikke være egnet for et dansk firma for salg i Grækenland. Hyppige besøg vil ofte være for kostbare, og sprogvanskeligheder vil normalt gøre denne form mindre velegnet eller umulig for danske virksomheder.

Datterselskaber:

Den danske eksport til Grækenland er steget betydelig siden Grækenland blev medlem af EU, og der er på mange områder konstateret stabile afsætningsmuligheder. Oprettelse af eget datterselskab til at varetage salget kan derfor være en overvejelse værd. En sådan etablering indebærer dog sædvanligvis betydelige omkostninger, og den forventede omsætning bør derfor være af et omfang, som berettiger en sådan investering.

Hidtil har cirka tyve danske firmaer etableret datterselskaber i Grækenland, hovedsagligt salgsselskaber og kun et enkelt produktionsselskab. Det bemærkes, at produktionsselskaber i de fleste tilfælde vil kunne opnå etableringsstøtte under den græske udviklingslov.

Det er det mest almindelige at ansætte en lokal stab til kundebesøg/salg og daglig drift, medens der sædvanligvis kun er behov for nogle få udsendte medarbejdere. Der er dog også mange af datterselskaberne, der ledes med kyndig hånd af en lokal ansat direktør.

De danske firmaer, der har oprettet datterselskab, har – medmindre helt specielle forhold har gjort sig gældende – valgt at placere det i Athen/Piræus. Thessaloniki har dog i de senere år fået stigende betydning, og en etablering i Thessaloniki kan i nogle tilfælde være optimal.

Omkostningerne i forbindelse med etablering af et datterselskab er betydelige. Man bør være opmærksom på, at selvom lønningerne kan forekomme lavere end i Danmark, skal arbejdsgiveren betale betydelige beløb til sociale ordninger. En del danske firmaer har dog oprettet datterselskaber i Grækenland, selvom dette marked i sig selv ikke helt berettigede hertil. Man har taget hensyn til den udmærkede beliggenhed og de gode trafikforbindelser, som også gør det muligt at betjene markeder på Balkan, i Mellemøsten og i Nordafrika.

 

Senest opdateret 30.06.2021