Gå til indhold

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility, virksomheders sociale ansvar, dækker over de initiativer virksomheder foretager frivilligt, altså uden at være underlagt lovpligt. Tidligere var det hovedsageligt multinationale virksomheder i Grækenland der beskæftigede sig med CSR, men efterhånden er mange af de lokale græske virksomheder også aktive på CSR området.

Græske virksomheder har forstået vigtigheden af CSR samt vigtigheden af, at CSR er en del af virksomhedens strategi. Det er afgørende, at der er en fortløbende åben dialog mellem virksomhed og stakeholdere, således at CSR arbejdet bliver til fordel for begge parter. CSR er ikke blot et nyt ord for PR. CSR er en hel filosofi, der kan have stor betydning for firmaets bæredygtighed, konkurrenceevne og fremtid. Samtidig kan virksomheder gennem CSR medvirke til at løse samfundsmæssige udfordringer.

I dag arbejder en betydelig del af de græske virksomheder med CSR, men ikke alle gør omverdenen opmærksom på det. CSR er et meget bredt defineret begreb. Det kan eksempelvis indebære tilbud om ekstra sundhedsforsikring til de ansatte eller forskellig form for støtte til lokalsamfundet.

Hellenic Network for Corporate Social Responsibility (HNCSR) blev oprettet i år 2000 og er en non-profit organisation, der arbejder med at promovere CSR i Grækenland. I dag tæller medlemmerne ca. 140 virksomheder. Ud af disse er 80 store firmaer, mens resten er små og mellemstore. Medlemsvirksomhederne kommer fra mange forskellige sektorer, eks. banker, olieselskaber, telekommunikationsselskaber, fødevarer-producenter, shipping osv.