Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Grækenland.

Senest opdateret 21-01-2021 kl. 11.55
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Grækenland for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Grækenland

Information om konkrete restriktioner i Grækenland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Grækenland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Grækenland. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Hvis du kommer hjem til Danmark fra en rejse, opfordres du til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Der er gratis kviktestfaciliteter stillet til rådighed ved indrejse. Børn under 12 år er undtaget denne opfordring.

Samtidigt opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. 

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der gælder samme indrejserestriktioner som for øvrige rejsende til Grækenland. Læs mere i afsnittene "Rejserestriktioner" og "Lokale restriktioner" nedenfor.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Græske statsborgere, EU-borgere og tredjelandsborgere, der har fast opholdstilladelse i EU-lande, kan rejse til Grækenland, hvis de overholder karantænereglerne, se mere nedenfor.

Det er kun muligt at flyve til Grækenland via Athens internationale lufthavn, "Eleftherios Venizelos". 

Den eneste mulighed for at indrejse i Grækenland med bil er via grænseovergangen Promachonas mellem Bulgarien og Grækenland (overgangen er åben fra kl. 07.00 til 23.00). 

Passagertrafik med færger fra udlandet må kun anløbe i havnene Patras og Igoumenitsas.

Flytrafik mellem Grækenland, Tyrkiet, Barcelona samt visse andre områder i Catalonien er foreløbigt indstillet. 

Togforbindelsen mellem Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet er foreløbigt indstillet.

PLF Formular

Indrejsende fra alle lande og udrejsende, som er fastboende i Grækenland skal - uanset om man rejser med fly, skib eller bil - udfylde en elektronisk rejseformular (Passenger Locator Form) til de græske sundhedsmyndigheder senest 24 timer før ind- eller udrejse. Det er meget vigtigt, at PLF-formularen udfyldes korrekt. Du kan finde rejseformularen her.

Hvis du ikke har udfyldt rejseformularen før afgang/ankomst til Grækenland, eller den er udfyldt forkert, kan du risikere at blive afvist af flyselskavet i lufthavnen, blive nægtet indrejse eller at få en bøde på EU 500.

Hvis du rejser via Athens Internationale Lufthavn til andre områder i Grækenland, skal dette gøres i direkte transit uden at forlade lufthavnen - ellers gælder den udfyldte PLF-formular ikke. Derudover er der risiko for, at du ikke vil kunne få lov til at rejse videre til den endelige destination grundet interne rejserestriktioner i Grækenland.  

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af rejseformularen, kan du kontakte de græske myndigheder: HelpDesk tlf. +30 2155605151

COVID-19 test (PCR)

Alle indrejsende til Grækenland skal fremvise negativ COVID-19-test (PCR) ved indrejse uanset rejseform. Testen skal være foretaget inden for de sidste 72 timer før indrejse i Grækenland. PCR-testen skal være foretaget af et autoriseret laboratorium. Det negative testresultat skal være på engelsk og skal indeholde oplysninger om navn og pasnummer eller ID-kortnummer.

Herudover vil der ved ankomst til Grækenland blive foretaget COVID-19 Rapid Test (hurtigtest), hvis testen er positiv risikerer man at blive afvist indrejse. Se mere nedenfor.

Børn under 10 år skal ikke medbringe negativ COVID-19 test før ankomst til Grækenland.

For spørgsmål om indrejserestriktioner kan du kontakte de græske myndigheder her.

Karantæneregler

Foreløbigt gældende til den 8. februar 2021 skal alle indrejsende til Grækenland - uanset rejseform - i 7 dages karantæne ved ankomst. 

Såfremt, man udtages til stikprøvekontrol ved ankomst til Grækenland, og den udførte Rapid Test er positiv, vil man blive indlogeret på et karantænehotel i 14 dage.  

Forlængelse af ovenfor anførte restriktioner må forventes.

Manglende overholdelse af karantænereglerne kan medføre bøde på EUR 5.000

Du kan finde mere information på hjemmesiden for Athens Internationale Lufthavn

Interne rejserestriktioner

Passage mellem regioner er ikke tilladt. Passage vil dermed kun være muligt, såfremt man kan bevise, at man enten 1) er fastboende i regionen, 2) har et sundhedsmæssigt formål i regionen eller 3) arbejder i regionen. 

Transitmuligheder

Græske statsborgere, EU-borgere og tredjelandsborgere, der har fast opholdstilladelse i EU-lande kan rejse i transit gennem Grækenland. Vær opmærksom på karantæneregler. 

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Den græske regering har indført en spærretid med udgangsforbud fra kl. 21.00 til kl. 5.00 fra 18. januar 2021. Nedenfor følger restriktionerne: 

 • Passage mellem regioner er ikke tilladt. Passage vil dermed kun være muligt, såfremt man kan bevise, at man enten 1) er fastboende i regionen, 2) har et sundhedsmæssigt formål i regionen eller 3) arbejder i regionen.
 • Udgang skal begrænses til det absolutte minimum og kræver tilladelse fra de græske myndigheder, der opnås ved at sende en SMS på følgende nummer: (+30) 13 033. Her angives først et af følgende nedenfor anførte seks numre, der angiver den givne aktivitet, man ønsker udgang til. Herefter skal følge et mellemrum, der efterfølges af navn og adresse. Følgende nummerering gælder:
 1. Sundhedsformål (læge, apotek, hospital mv.)
 2. Indkøb af dagligvarer, handel i butikker, samt frisørbesøg
 3. Møde hos offentlige myndigheder eller banker (kræver dokumentation)
 4. Hjælp til svage/gamle, transport af børn til og fra skole mv.
 5. Begravelse og skilsmissebørn, der rejser mellem forældre.
 6. Individuel træning eller hundeluftning. Det er maksimalt tilladt at samles to personer, og der skal opretholdes 1,5 meters afstand.
 • Det vil være muligt at gå på arbejde, såfremt man har en arbejdsgivererklæring, der dokumenterer ansættelsesforholdet.

Alle formularer vedrørende udgang i forbindelse med ovenstående aktiviteter findes her.

Personer, som ikke har et græsk SIM-kort, og som dermed ikke kan sende en SMS til (+30) 13 033, kan i stedet printe en engelsk udgangsformular, der kan findes her

 • Mundbind skal bæres overalt på offentligt tilgængelige steder – ude såvel som inde. Manglende maskebrug, i eksempelvis den offentlige transport, vil medføre afvisning.
 • Alle restauranter, barer og caféer er lukkede. Levering og afhentning af mad er muligt.
 • Butikker og erhvervsliv er åbent
 • Folkeskolernes 1. til 6. klasse, vuggestuer og børnehaver er åbne. 
 • Gymnasier, universiteter og udskolingen i landets folkeskoler er lukkede. 
 • Taxa må højst medtage 1 passager.
 • Personbiler max. 2 personer og hvis ikke i familie, skal der bæres mundbind

Udgangsforbud

Udgangsforbud mellem kl. 21.00 og kl. 05.00.

Udgang tillades kun efter underretning til og efterfølgende tilladelse fra de græske myndigheder (se mere ovenfor.)

Personer, som ikke har et græsk SIM-kort, og som dermed ikke kan sende en SMS til (+30) 13 033, kan i stedet printe en engelsk udgangsformular, der kan findes her

Forsamlingsforbud

Der er forsamlingsforbud på offentligt tilgængelige steder. Ved udgang må man være maks. 2 personer.

Mundbind

I hele Grækenland er det påkrævet at bære mundbind indendørs og udendørs alle offentlige steder.

Børn under 4 år skal ikke bære mundbind.

Hvis du ikke overholder kravet om mundbind, kan du få en bøde på EUR 300.

Nedlukning

Udgangsforbud mellem kl. 21.00 og 05.00.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Har du spørgsmål om corona-smitte, kan du ringe til de græske myndigheders corona-hotline: telefon (+30) 1135 eller +30 210 5212054. Hvis du har behov for psykosocial støtte, kan du ringe til de græske myndigheders corona-hotline: telefon (+30) 10306.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Grækenland

Der er indført regler for krav om covid-testing ved indrejse i Danmark. Se reglerne her.

Alle fastboende i Grækenland, som rejser ud af Grækenland - uanset om man rejser med fly, skib eller bil - skal udfylde en elektronisk rejseformular (Passenger Locator Form) til de græske sundhedsmyndigheder senest 24 timer før udrejse af Grækenland. Det er meget vigtigt, at PLF-formularen udfyldes korrekt. Du kan finde rejseformularen her
 
Hvis du ikke har udfyldt rejseformularen 24 timer før udrejse af Grækenland, eller den er udfyldt forkert eller med manglende oplysninger, kan du risikere at blive afvist af flyselskabet i lufthavnen, blive nægtet udrejse eller at få en bøde på EUR 500.

Der er forskellige udrejsemuligheder fra Grækenland til Danmark.

Fly: Det er kun muligt at flyve fra Grækenland via Athens internationale lufthavn, 'Eleftherios Venizelos'.

Flytrafik mellem Grækenland, Tyrkiet, Barcelona samt visse andre områder i Catalonien er foreløbigt indstillet.

Landegrænser:
Landegrænserne mod Tyrkiet, Albanien, Nordmakedonien og Bulgarien (med undtagelse af grænsepunktet Promachonas), er foreløbigt lukkede. Grænserne er dog åbne for græske statsborgere og personer, som er bosiddende i Grækenland.

Færge: Færgefart fra Patras og Igoumenitsa mod Italien.

Tog: Togforbindelsen mellem Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet er foreløbigt indstillet.

Bil: Det er muligt at rejse i transit gennem Balkanlandene via grænseovergangen Promachonas. Vær opmærksom på eventuelle indrejse- og transitrestriktioner i de relevante lande. Se eventuelt de relevante danske ambassaders hjemmesider om restriktioner.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere her.

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Græske myndigheders hjemmesider:

National Public Health Organization
General Secretariat for Civil Protection
Gov.GR (fortrinsvis kun på græsk)
Ministry of Foreign Affairs

Find information om COVID-19 vaccination i Grækenland her (på græsk).

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden Athen eller konsulatet/konsulaterne i Grækenland inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Grækenland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejseklar?

Hent Udenrigsministeriets gratis app Rejseklar her 

Gratis råd til erhvervsrejsende

Find information på The Trade Councils side Hjælp til erhvervsrejsende
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.