Gå til indhold

Kørekort

Senest Opdateret 07-02-2023

Danskere med fast bopæl i Grækenland kan ikke få udstedt et dansk kørekort. Det er efter dansk lovgivning ikke muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er blevet frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet minimum 185 dage om året.

Mistet kørekort - fastboende
Er du fastboende i Grækenland og mister dit danske kørekort, skal du henvende dig til de græske myndigheder med henblik på udstedelse af et græsk kørekort. Inden da skal du indhente en erklæring (på engelsk) fra Færdselsstyrelsen om din førerret i Danmark. Hvis du har digital post, kan du sende digital post til Færdselsstyrelsen. Alternativt kan henvendelse ske til:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
E-mail:[email protected]
Tlf. +45 72 21 88 99

Anmodning om erklæring om førerret skal indeholde:

  • Fulde navn
  • Fødselsdato og/eller CPR-nummer (gerne kopi af pas)
  • Forklaring på, hvordan kørekortet er mistet (gerne politianmeldelse)
  • Mailadresse
  • Telefonnummer

Oplys venligst, om erklæringen skal være på engelsk.

Ambassaden kan på baggrund af Færdselsstyrelsens erklæring udstede en erklæring på græsk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for denne erklæring.

Erklæringerne skal herefter indleveres til det nærmeste græske motorkontor, som herefter vil udstede et nyt kørekort jfr. græske regler.

Mistet kørekort - turist
Er du fastboende i Danmark og mister du dit danske kørekort under ferieophold i Grækenland, kan du indhente erklæring fra Færdselsstyrelsen om din danske førerret (for Færdselsstyrelsens kontaktinformation: se ovenstående afsnit).

Hvis du har Nem-ID, kan du melde, at du har mistet dit kørekort på borger.dk

Der kan være lang sagsbehandlingstid i Færdselsstyrelsen. Ambassaden kan desværre ikke bistå med indhentning af erklæringen fra Færdselsstyrelsen, da den indeholder persondata, der kun kan udleveres direkte til dig. På baggrund af Færdselsstyrelsens erklæring kan ambassaden herefter udstede en erklæring, der bekræfter, at du er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type. For ambassadens udstedelse af erklæring om mistet kørekort opkræves et gebyr. Erklæringen træder ikke i stedet for et kørekort.

Kørekort app
Det anbefales, at du downloader kørekort app’en fra App Store eller Google Play. Du skal dog stadig have det fysiske kørekort med dig, når du kører i udlandet.

Internationalt kørekort
Dit danske kørekort gælder i hele EU. I lande uden for EU skal du have et internationalt kørekort.

Ansøgning om internationalt kørekort for personer med gyldigt dansk kørekort kan ske ved henvendelse til borgerservice i en dansk kommune eller ved personlig henvendelse til ambassaden eller et stedligt konsulat. 

Internationale kørekort udstedes centralt i Danmark. Ekspeditionstiden er normalt 3-4 uger.
Følgende kræves:

 

  1. 1 lyseblåt ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand
  2. 1 nyt pasfoto (3,5 x 4,5 cm)
  3. Gyldigt dansk kørekort
  4. Gebyr

Venligst bemærk, at ambassaden sender ansøgningen til en kommunes Borgerservice i Danmark, der herefter vil kommunikere direkte med ansøger.