Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab i Grækenland

Du kan finde generel information om mulighederne for at indgå ægteskab i udlandet på Udenrigsministeriets og Ankestyrelsens hjemmesider.

I Grækenland findes der to former for vielse – kirkelig og borgerlig. Udenlandske statsborgere har på lige fod med grækere mulighed for at indgå ægteskab i Grækenland efter aftale med den stedlige vielsesmyndighed, som vil være enten kirken eller rådhuset. I forbindelse med kirkelig vielse er det blandt andet en betingelse, at en af parterne tilhører den græsk-ortodokse kirke. 

Nødvendige dokumenter

For at få information om, hvilke dokumenter, der skal indleveres til myndighederne, bør der altid – og i god tid – rettes skriftlig henvendelse til den myndighed, der skal forestå vielsen.

Legalisering af dokumenter

Læs mere om legalisering af dokumenter her.

Indrykning af annonce i den græske dagspresse

Der skal indrykkes to annoncer – en for hver af parterne – i den græske dagspresse.

Vidner

Borgerlig vielse: Sædvanligvis 2 vidner.
Kirkelig vielse: En forlover.

Registrering af vielsen

Alle ægteskaber – kirkelige som borgerlige – indgået i Grækenland skal registreres på det lokale folkeregister indenfor 40 dage efter vielsesceremonien. Foretages registreringen efter udløbet af de 40 dage, kan man blive afkrævet bøder.

Husk desuden at få vielsen registreret i Danmark (folkeregistret).