Gå til indhold

Fast ophold og arbejde i Grækenland

Som turist kan du opholde dig i Grækenland i op til tre måneder. Herefter skal du registreres.

Læs mere om:

Registrering i Grækenland (PDF).

Skat i Grækenland

I tilfælde af, at du skal arbejde i Grækenland, skal du først og fremmest henvende dig på det lokale skattekontor for at få et skattenummer. De vil her kunne fortælle dig, hvilke dokumenter der påkræves.

I Grækenland er det meget normalt, at man også som privat person benytter sig af en revisor til at varetage sine skatteforhold, og denne vil ligeledes kunne hjælpe med registrering hos det græske skattevæsen.

Hvad angår aftalen mellem Grækenland og Danmark om undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomstskat, bedes du henvende dig til de danske skattemyndigheder.

Sygesikring og hospitaler

Det anbefales, at du – inden du forlader Danmark – undersøger, hvorledes du er stillet ved eventuel sygdom i Grækenland ved længerevarende ophold. Du kan læse mere om sygesikring her: https://stps.dk/da/eu-sygesikring/bopael-og-lange-ophold/.

Skal du arbejde i Grækenland, skal du være tilknyttet en græsk sygekasse. Din arbejdsgiver vil kunne oplyse dig om, hvilken sygekasse du tilhører, og hvor du skal henvende dig. I de seneste år er mange sygekasser slået sammen under sygekassen EOPYY (The Greek National Health Security Organisation), hvor de fleste lønmodtagere hører ind under.

I tilfælde af et ansættelsesforhold skal man have et personligt AMKA-nr. (græske sygesikringsnummer) samt registrere sig i den relevante græske sygekasse.

AMKA-nr. fås ved henvendelse til enten ens lokale, græske KEP-kontor (græsk Borgerservice-kontor) eller AMKA-kontor (www.amka.gr), som også kan oplyse, hvilke papirer der bør medbringes.

Med hensyn til registrering hos ens lokale sygekasse, skal sygekassen oplyse dig om, hvilke papirer du skal medbringe. Optagelse i sygekassen giver dig ret til lægebehandling, undersøgelser og hospitalsindlæggelse på lige fod med sygekassens græske medlemmer.

Det skal nævnes, at offentlige hospitaler i Grækenland kan opfattes som værende af en anden standard end i Danmark, og derfor vælger mange at tegne en supplerende privat forsikring.

Du kan finde andre nyttige oplysninger, via følgende links:

Borger.dk

Det græske udenrigsministerium

Den græske sygekasse, E.O.P.Y.Y.

Eller den græske stats hjemmeside om "Service til borgeren" (siden findes kun på græsk), som indeholder en masse nyttige oplysninger om indhentning af tilladelser, attester m.m. fra græske myndigheder.

Du kan også kontakte "Service til borgeren" på telefon 1500 eller ved personlig henvendelse til et af deres kontorer, som findes flere steder i Grækenland. Ved personlig eller telefonisk henvendelse, anbefales det at have en græsktalende person med.