Spring til indhold

Statsborgerskab

 

Statsborgerskab

Reglerne for statsborgerskab kan ses på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Dobbelt statsborgerskab

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:  

1)     Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab  
 

2)     En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.  
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har overtaget ressortansvaret på området fra Justitsministeriet, mens Indfødsretskontoret vil stå for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?  

Man kan i en tidsbegrænset periode og indtil 31. august 2020 søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Indfødsretskontoret - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.  
 

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Indfødsretskontoret har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingreaftryk og billede i en chip). I Grækenland kan der søges om dansk pas på Den Danske Ambassade i Athen. Ansøgning til pas for børn under 12 år kan også indgives via konsulaterne.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Se Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside angående bevarelse af dansk statsborgerskab