Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Grækenland.

Senest opdateret 27-11-2020 18:35
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Grækenland.

Læs rejsevejledningen for Grækenland

Information om konkrete restriktioner i Grækenland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Grækenland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Grækenland.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Græske statsborgere, EU-borgere og tredjelandsborgere, der har fast opholdstilladelse i EU-lande, kan frit rejse til Grækenland, hvis de overholder karantæneregler (læs mere under afsnittet ”Karantæneregler”).

PLF Formular

Indrejsende fra alle lande og udrejsende, som er fastboende i Grækenland skal - uanset om man rejser med fly, skib eller bil - udfylde en elektronisk rejseformular (Passenger Locator Form) til de græske sundhedsmyndigheder senest 24 timer før ind- eller udrejse. Det er meget vigtigt, at PLF-formularen udfyldes korrekt. Du kan finde rejseformularen her  

Hvis du ikke har udfyldt rejseformularen før afgang/ankomst til Grækenland, eller den er udfyldt forkert, kan du risikere at blive afvist af flyselskabet i lufthavnen, blive nægtet indrejse eller at få en bøde på EUR 500.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af rejseformularen, kan du kontakte de græske myndigheder: HelpDesk tlf. +30 2155605151

Rejse med fly til Grækenland
Det er kun muligt at flyve til Grækenland via Athens internationale lufthavn, "Eleftherios Venizelos". 

PLF Formular
Husk at udfylde PLF-formular til de græske myndigheder 24 timer før afrejse til og udrejse af Grækenland. Se mere ovenfor.


COVID-19 test (PCR).
Alle rejsende til Grækenland skal fremvise negativ COVID-19 test (PCR) ved indrejse (uanset rejseform).
Testen skal være foretaget inden for de sidste 72 timer før indrejse i Grækenland. PCR-testen skal være foretaget af et autoriseret laboratorium. Det negative testresultat skal være på engelsk og skal indeholde oplysninger om navn og pasnummer eller ID-kortnummer. 

Børn under 10 år skal IKKE medbringe negativ COVID-19 test før ankomst til Grækenland.

For spørgsmål om indrejserestriktioner kan du kontakte de græske myndigheder her

Fra Albanien og Nordmakedonien er der kun direkte flyforbindelse til Athens internationale lufthavn, ’Eleftherios Venizelos’.

Flytrafik mellem Grækenland, Tyrkiet, Barcelona samt visse andre områder i Catalonien er foreløbigt indstillet. 

Rejse med bil til Grækenland
Grænseovergangen Promachonas mellem Bulgarien og Grækenland er eneste mulighed for indrejse i Grækenland med bil (overgangen er åben fra kl. 07.00 til 23.00). For lastbilchauffører, se her (under afsnittet "Frequently Asked Questions - Travel Q&A", "Land borders". Man skal ved indrejse være i besiddelse af negativ COVID-19 test (PCR). Testen skal være foretaget inden for de sidste 72 timer før indrejse i Grækenland. PCR-testen skal være foretaget af et autoriseret laboratorium. Det negative testresultat skal være på engelsk og indeholde oplysninger om navn og pasnummer eller ID-kort nummer.

Udover en negativ COVID-19 test vil der ved grænseovergangen blive foretaget en COVID-19 Rapid-test (hurtigtest). Hvis hurtigtesten er positiv, vil man blive afvist ved grænsen. 

PLF Formular
Husk at udfylde PLF-formular til de græske myndigheder 24 timer før afrejse til og udrejse af Grækenland. Se mere ovenfor.


Landegrænserne til Tyrkiet, Albanien og Nordmakedonien er foreløbigt lukkede for alle undtagen græske statsborgere og personer, som er bosiddende i Grækenland.

Rejse med færge til Grækenland
Passagertrafik med færger fra udlandet må kun anløbe i Patras og Igoumenitsas havn. Indrejse i Grækenland med færge kræver fremvisning af negativ COVID-test. Testen skal være foretaget inden for de sidste 72 timer før indrejse i Grækenland. PCR-testen skal være foretaget af et autoriseret laboratorium. Det negative testresultat skal være på engelsk og indeholde oplysninger om navn og pasnummer eller ID-kort nummer.

PLF Formular
Husk at udfylde PLF-formular til de græske myndigheder 24 timer før afrejse til og udrejse af Grækenland. Se mere ovenfor.

Rejse med tog til Grækenland
Togforbindelsen mellem Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet er foreløbigt indstillet.

Du kan læse mere om indrejseforbud i Grækenland på VisitGreece 

Karantæneregler

Der vil blive foretaget COVID-19 stikprøvekontrol. Hvis man bliver udtaget til stikprøvekontrol, skal man opgive en opholdsadresse i Grækenland (f.eks. hotel eller privat indkvartering).

I det tilfælde man bliver udtaget til stikprøvekontrol, og testen viser sig at være positiv, vil man inden for 24 timer blive kontaktet af de græske myndigheder og få helt klar instruktion om, hvorledes man skal forholde sig. Er man blevet udtaget til stikprøvekontrol med negativt resultat, vil man ikke blive kontaktet af de græske myndigheder. Man skal ikke selv være opsøgende med hensyn til svar!

Hvis testen er positiv, skal man i karantæne under overvågning i 14 dage i henhold til myndighedernes anvisning. Det er op til de græske sundhedsmyndigheder at afgøre, hvorvidt medrejsende vil skulle testes og efterfølgende i eventuel karantæne. Manglende overholdelse af karantænereglerne kan medføre bøde på EUR 5.000.

Du kan finde mere information på hjemmesiden for Athens Internationale Lufthavn

Interne rejserestriktioner

Passage mellem regioner er ikke tilladt. Passage vil dermed kun være muligt, såfremt man kan bevise, at man enten 1) er fastboende i regionen, 2) har et sundhedsmæssigt formål i regionen eller 3) arbejder i regionen. 

Transitmuligheder

Græske statsborgere, EU-borgere og tredjelandsborgere, der har fast opholdstilladelse i EU-lande kan rejse i transit gennem Grækenland. Vær opmærksom på karantæneregler. 

Lokale restriktioner

Den græske regering har indført lockdown i hele Grækenland gældende fra lørdag den 7. november kl. 06.00 og foreløbigt indtil den 7. december 2020 kl. 06.00. Nedenfor følger de nye restriktioner:

 • Passage mellem regioner er ikke tilladt. Passage vil dermed kun være muligt, såfremt man kan bevise, at man enten er 1) fastboende i regionen, 2) har et sundhedsmæssigt formål i regionen eller 3) arbejder i regionen.
 • Udgangsforbud mellem kl. 21.00 og kl. 05.00.
 • Udgang skal begrænses til det absolutte minimum og kræver tilladelse fra de græske myndigheder, der opnås ved at sende en SMS på følgende nummer: (+30) 13 033. Her angives først et af følgende nedenfor anførte seks numre, der angiver den givne aktivitet, man ønsker udgang til. Herefter skal følge et mellemrum, der efterfølges af navn og adresse. Følgende nummerering gælder:
 1. Sundhedsformål (læge, apotek, hospital mv.)
 2. Indkøb af dagligvarer
 3. Møde hos offentlige myndigheder eller banker (kræver dokumentation)
 4. Hjælp til svage/gamle, transport af børn til og fra skole mv.
 5. Begravelse og skilsmissebørn, der rejser mellem forældre.
 6. Individuel træning eller hundeluftning. Det er maksimalt tilladt at samles to personer, og der skal opretholdes 1,5 meters afstand.
 • Det vil være muligt at gå på arbejde, såfremt man har en arbejdsgivererklæring, der dokumenterer ansættelsesforholdet.

Alle formularer vedrørende udgang i forbindelse med ovenstående aktiviteter findes via følgende link

Personer, som ikke har et græsk SIM-kort, og som dermed ikke kan sende en SMS til (+30) 13 033, kan i stedet printe en engelsk udgangsformular, der kan findes her

 • Mundbind skal bæres overalt på offentligt tilgængelige steder – ude såvel som inde. Manglende maskebrug i eksempelvis den offentlige transport vil medføre afvisning.
 • Alle restauranter, barer, serveringsstederngssteder og detailhandel i øvrigt (supermarkeder undtaget) vil være lukket. Levering og afhentning af mad er muligt.
 • Skoler, børneinstitutioner, gymnasier og universiteter er lukkede.
 • Taxa må højst medtage 1 passager.
 • Personbiler max. 2 personer og hvis ikke i familie, skal der bæres mundbind
  Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Udgangsforbud mellem kl. 21.00 og kl. 05.00. Udgang tillades kun efter underretning til og efterfølgende tilladelse fra de græske myndigheder (se mere ovenfor).

Personer, som ikke har et græsk SIM-kort, og som dermed ikke kan sende en SMS til (+30) 13 033, kan i stedet printe en engelsk udgangsformular, der kan findes her 

Forsamlingsforbud

Der er forsamlingsforbud på offentligt tilgængelige steder. Ved udendørs sportsaktiviteter må man være maks. 3 personer.

Mundbind

I hele Grækenland er det påkrævet at bære mundbind indendørs og udendørs alle offentlige steder.

Børn under 4 år skal ikke bære mundbind.

Hvis du ikke overholder kravet om mundbind, kan du få en bøde på EUR 300.

Nedlukning

Over hele Grækenland gælder pr. 7. november kl. 06.00 og foreløbigt indtil den 7. december 2020 kl. 06.00 en generel nedlukning af samfundet. Det betyder, at al unødig aktivitet indstilles, og at udgang kræver tilladelse fra myndighederne (se mere ovenfor).

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Har du spørgsmål om corona-smitte, kan du ringe til de græske myndigheders corona-hotline: telefon (+30) 1135 eller +30 210 5212054. Hvis du har behov for psykosocial støtte, kan du ringe til de græske myndigheders corona-hotline: telefon (+30) 10306.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Grækenland

Alle fastboende i Grækenland, som rejser ud af Grækenland - uanset om man rejser med fly, skib eller bil - udfylde en elektronisk rejseformular (Passenger Locator Form) til de græske sundhedsmyndigheder senest 24 timer før udrejse af Grækenland. Det er meget vigtigt, at PLF-formularen udfyldes korrekt. Du kan finde rejseformularen her 
 
Hvis du ikke har udfyldt rejseformularen 24 timer før udrejse af Grækenland, eller den er udfyldt forkert eller med manglende oplysninger, kan du risikere at blive afvist af flyselskabet i lufthavnen, blive nægtet udrejse eller at få en bøde på EUR 500.

Der er forskellige udrejsemuligheder fra Grækenland til Danmark.

Fly: Det er kun muligt at flyve fra Grækenland via Athens internationale lufthavn, 'Eleftherios Venizelos'.

Flytrafik mellem Grækenland, Tyrkiet, Barcelona samt visse andre områder i Catalonien er foreløbigt indstillet.

Landegrænser:
Landegrænserne mod Tyrkiet, Albanien, Nordmakedonien og Bulgarien (med undtagelse af grænsepunktet Promachonas), er foreløbigt lukkede. Grænserne er dog åbne for græske statsborgere og personer, som er bosiddende i Grækenland.

Færge: Færgefart fra Patras og Igoumenitsa mod Italien.

Tog: Togforbindelsen mellem Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet er foreløbigt indstillet.

Bil: Det er muligt at rejse i transit gennem Balkanlandene via grænseovergangen Promachonas. Vær opmærksom på eventuelle indrejse- og transitrestriktioner i de relevante lande. Se eventuelt de relevante danske ambassaders hjemmesider om restriktioner.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere Information

Græske myndigheders hjemmesider:

National Public Health Organization
General Secretariat for Civil Protection
Gov.GR (fortrinsvis kun på græsk)
Ministry of Foreign Affairs

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden Athen eller konsulatet/konsulaterne i Grækenland inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Grækenland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.