Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Cypern.

Senest opdateret 09-04-2021 08:45 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Cypern.

Information om konkrete restriktioner i Cypern opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Cypern, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Cypern.

Information om konkrete restriktioner i Cypern opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der gælder samme indrejserestriktioner som for øvrige rejsende til Cypern. Læs mere i afsnittene "Rejserestriktioner" og "Lokale restriktioner" nedenfor.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Der gør sig særlige forhold gældende for det nordlige Cypern som følge af øens faktiske deling i en græsk-cypriotisk og en tyrkisk-cypriotisk del. Republikken Cypern kontrollerer de facto ikke den nordlige del af øen og udøver således ikke politimæssige opgaver i området.

Nedenstående informationer gælder for den kontrollerede del af Cypern.

Indrejserestriktioner

Alle indrejsende skal udfylde elektronisk skema Passenger Locator Form og erklæring om lande-kategori (grøn, orange, rød eller grå) til de cypriotiske sundhedsmyndigheder 24 timer før afrejse til Cypern. Det elektroniske skema findes her.

Spørgsmål om udfyldelse af formularen skal rettes til de cypriotiske myndigheder. Kontaktinformation kan findes her.

Hvis man ikke har udfyldt Passenger Locator Form og erklæring på CyprusFlightPass, vil man blive afvist ved flyet til Cypern.
Hvis man alligevel ankommer til Cypern uden udfyldt skema, vil man få en bøde på EUR 300. 

Alle passagerer vil blive temperaturscreenet ved ankomst. 

EU-lande er opdelt efter et farvesystem, der følger evaluerings standarder fra Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Smitsomme Sygdomme (ECDC).

EU-landene inklusiv Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, vil blive opdelt i farverne grøn, orange eller rød.

Øvrige lande vil blive opdelt i farverne grøn, orange, rød eller grå.

Landekategorierne og indrejserestriktionerne kan ses her

Passagerer fra krydstogtskibe får ikke lov at gå i land. 


Den nordlige okkuperede del af Cypern

Grænseovergangene mellem Republikken Cypern og den okkuperede del af Cypern er midlertidigt lukkede.

Spørgsmål vedrørende rejserestriktioner

For spørgsmål om indrejserestriktioner kan du kontakte det cypriotiske COVID-19 Call Center mandag til søndag mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 (cypriotisk tid):

 • Fra cypriotisk telefon: 1474
 • Fra udenlandsk telefon: +357 22 28 57 57
 • E-mail: covid19@dmrid.gov.cy

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Rejsende, som er vaccinerede, er ikke undtaget indrejserestriktioner ved indrejse til Cypern.

Det danske coronapas anerkendes ikke som dokumentation for COVID-19 vaccination.

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

For grønne lande gælder følgende:
Ingen restriktioner.

For orange lande gælder følgende:
Alle indrejsende skal medbringe negativ PCR-test for COVID-19 fortaget inden for 72 timer før afrejse til Cypern.
Cypriotiske statsborgere, personer med fast bopæl i Cypern og personer, som kan indrejse ifølge Wienerkonventionen, kan vælge at få foretaget PCR-test for COVID-19 (egenbetaling) ved ankomst Cypern. De skal herefter i selvisolation, indtil der foreligger negativt testresultat.

For røde lande gælder følgende:
Alle indrejsende skal medbringe negativ PCR-test for COVID-19 fortaget inden for 72 timer før afrejse til Cypern. Alle indrejsende vil blive testet (PCR-test) mod egenbetaling og skal i selvisolation, indtil testresultat foreligger.
Cypriotiske statsborgere, personer med fast bopæl i Cypern og personer, som kan indrejse ifølge Wienerkonventionen, kan undtagelsesvis afvente PCR-test til ankomst til Cypern. Indtil resultat af PCR-testen foreligger, skal de i hjemmekarantæne i 72 timer (3 dage). På 3.dagen skal de for egen udgift have foretaget en PCR-test for COVID-19. Resultatet skal sendes til e-mail monada@mphs.moh.gov.cy 
Selvisolationen kan først ophøre, når PCR-testen er negativ.

For grå lande gælder følgende:
Der kræves speciel tilladelse for alle indrejsende, som ikke tilhører nedenstående persongrupper:

 • Cypriotiske statsborgere og deres ægtefæller og børn
 • EU-statsborgere inklusive statsborgere fra Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz
 • Personer med fast bopæl i Cypern
 • Personer, som kan indrejse jævnfør Wienerkonventionen
 • 3.landes borgere, som har fået speciel tilladelse af de cypriotiske myndigheder

Personer, som tilhører en af ovenstående grupper eller har fået speciel indrejsetilladelse, skal medbringe en negativ PCR-test for COVID-19. Testen skal være foretaget inden for 72 timer før afrejse til Cypern. Cypriotiske statsborgere, personer med fast bopæl i Cypern og personer, som kan indrejse ifølge Wienerkonventionen, kan undtagelsesvis afvente PCR-test til ankomst til Cypern.
Alle indrejsende fra grå lande skal i karantæne i 14 dage. Alternativt kan de på 10. isolationsdag få foretaget en PCR-test (egenbetaling). Testresultatet skal sendes til e-mail monada@mphs.moh.gov.cy. Hvis resultatet er negativt, kan de afslutte isolationen. 

Læs mere her.

Specielt for rejsende med et cypriotisk vaccine-certifikat:
Rejsende er undtaget for kravet om laboratorietest og selvisolation efter nærmere regler. De skal dog stadig udfylde CyprusFlightPass. Se mere her.

 

Stikprøvekontrol

Du skal være opmærksom på, at der ved indrejse i Cypern foretages COVID-19 stikprøvekontrol. Hvis du udtages til kontrol og testes positiv, kan du blive sendt i 14 dages karantæne.

Hvis de cypriotiske myndigheder kontakter dig med oplysning om, at du har været i tæt kontakt med en COVID-19 smittet, skal du holde dig indendørs i 14 dage. Udgang og besøg er ikke tilladt i den periode.


Læs mere her:

CypriotFlightPass

Informationsprocedure for de, som er testet positive

Destinationsprotokol

Sundhedsprotokol

Interne rejserestriktioner

Du skal være opmærksom på, at turister pt. ikke kan krydse grænseovergangen mellem den nordlige okkuperede del og den kontrollerede del af Republikken Cypern.

For den gruppe af personer, som undtagelsesvist kan krydse grænseovergange mellem Republikken Cypern og den okkuperede del, gælder foreløbigt følgende regler, der kan ses her.

Transitmuligheder

Transit med indrejse til den nordlige del og udrejse af den kontrollerede del tillades normalt ikke. Republikken Cyperns regering anser indrejse i Cypern via den nordlige del som værende ulovlig.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Der gør sig særlige forhold gældende for det nordlige Cypern som følge af øens faktiske deling i en græsk-cypriotisk og en tyrkisk-cypriotisk del. Republikken Cypern kontrollerer de facto ikke den nordlige del af øen og udøver således ikke politimæssige opgaver i området.

Nedenstående informationer gælder for den kontrollerede del af Cypern.

For at holde dig opdateret om lokale restriktioner, bør du undersøge restriktionerne hos de lokale myndigheders COVID-19 Call Center, der er åbent mandag til søndag mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 (cypriotisk tid):

 • Fra cypriotisk telefon: 1474
 • Fra udenlandsk telefon: +357 22 28 57 57
 • E-mail: covid19@dmrid.gov.cy

Udgangsforbud

Generelt udgangsforbud mellem kl. 23.00 og kl. 05.00. 

Udgang skal foreløbigt begrænses til maksimum 2 udgange om dagen pr. person (dog op til tre udgange i weekenden). Ved udgang kræves tilladelse fra de cypriotiske myndigheder, der opnås ved at sende en SMS til 8998 (fra cypriotisk mobiltelefon) med angivelse af årsagen til udgang, opholdskortnummer eller pasnummer samt postnummer. Nærmere regler ses her.

Personer, som ikke har en cypriotisk mobiltelefon eller af anden grund ikke kan sende SMS til 8998, skal indhente tilladelse via nedenstående telefoner:

 • for cypriotiske telefoner: 80012012
 • for ikke-cypriotiske mobiltelefoner: +357 22 285777

Ovenstående servicetelefoner er åbne i tidsrummet 05.00-21.00.

Arbejdsgivererklæring til brug for ansatte, der skal til og fra arbejde, når der er udgangsforbud, kan findes her.

Forsamlingsforbud

Der er indtil videre indført forsamlingsforbud i Cypern. Hvis du ikke overholder forsamlingsforbuddet, kan du risikere bøde.

 • Det er ikke tilladt at have mere end 4 gæster på besøg i private hjem.
 • Det er ikke tilladt at samles mere end 6 personer på offentlige steder og pladser (børn under 18 år ikke medregnet).
 • Udendørs-servering er tilladt under hensyn til afstand og sundhedsprotokol.
 • Bryllupper, barnedåb og begravelser: Højst 10 deltagere.

Aktuelle regler kan ses her

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, skal du selvisolere og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring.

Cypriotiske myndigheders COVID-19 akut hotline: +357 1420 

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Du kan læse mere om andre landes pas- og visumregler her

Udrejse af Cypern

For yderligere information om udrejse af Cypern henvises til afsnittene ”Interne rejserestriktioner” og ”Transitmuligheder” ovenfor. 

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Hjemmesider og hotlines:

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Athen eller det honorære generalkonsulat i Nicosia, Cypern inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Cypern, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejseklar?

Hent Udenrigsministeriets gratis app Rejseklar her

Gratis råd til erhvervsrejsende

Find information på The Trade Councils side Hjælp til erhvervsrejsende
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.