Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Cypern.

Senest opdateret 27-11-2020 18:45
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Cypern.

Læs midlertidig rejsevejledning for Cypern.

Information om konkrete restriktioner i Cypern opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Cypern, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Cypern.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Der gør sig særlige forhold gældende for det nordlige Cypern som følge af øens faktiske deling i en græsk-cypriotisk og en tyrkisk-cypriotisk del. Republikken Cypern kontrollerer de facto ikke den nordlige del af øen og udøver således ikke politimæssige opgaver i området.

Nedenstående informationer gælder for den kontrollerede del af Cypern.

Indrejserestriktioner

NB! Rejsende fra Danmark skal medbringe negativ COVID-19 test (som for eksempel ’COVID-19 pas’) foretaget inden for 72 timer inden afrejse til Cypern. Såfremt man ikke har COVID-19 attesten i papirform, kan attesten fremvises via ens smartphone/iPhone. Attesten skal indeholde information om navn, personnummer, prøvetagningstidspunkt, at det er en PCR-test, og at testen er negativ.

Børn under 12 år skal IKKE medbringe negativ COVID-19 test før ankomst til Cypern.

ALLE indrejsende SKAL udfylde et elektronisk skema til de cypriotiske sundhedsmyndigheder 24 timer før afrejse til Cypern. Det elektroniske skema findes her

FLY

Internationale fly tillades fra nedenstående gruppe A- og B-lande:

A. Australien, Japan, New Zealand, Singapore, Sydkorea og Thailand.

B.  Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Kina (inkl. Hongkong), Letland, Litauen, Norge, Rwanda, San Marino, Serbien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Uruguay og Vatikanet.

C. Algeriet, Andorra, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn, Østrig, samt alle øvrige lande, der ikke er medtaget på liste A eller B.

Indrejse fra lande under Gruppe C gælder kun rejsende i følgende kategorier:

a) Cypriotiske statsborgere, som bor permanent i Cypern, deres ægtefæller og mindreårige børn
b) Personer, som bor permanent i Cypern
c) Personer, som kan indrejse jf. Wiener-konventionen
d) Personer – uanset statsborgerskab – som får lov til at komme ind i Cypern efter speciel tilladelse fra de cypriotiske myndigheder.

Læs nærmere om indrejseregler for ovenstående gruppe A, B og C-lande her

Læs nærmere om indrejseregler for blandt andre husassistenter og landbrugsmedarbejdere fra ovenstående gruppe C-lande her

For spørgsmål om indrejserestriktioner kan du på hverdage mellem kl. 08.00 og 17.00, kontakte de cypriotiske myndigheder på følgende telefoner: +357 22421600 og 22495666.

Cyprus Flight Pass

ALLE indrejsende SKAL udfylde et elektronisk skema til de cypriotiske sundhedsmyndigheder 24 timer før afrejse til Cypern. Du finder det elektroniske skema her.

Spørgsmål om udfyldelse af formularen skal rettes til de cypriotiske myndigheder. Kontaktinformation findes her

Hvis man ankommer til Cypern uden at have udfyldt skemaet, vil man få to muligheder, nemlig at betale en bøde på EUR 300 eller returnere til sit afrejseland.

Alle passagerer vil blive temperaturscreenet ved ankomst.

Krydstogtskibe

Der gælder samme procedure for passagerer på krydstogtskibe, som flypassagerer (se ovenfor). Ilandstigning kan ske, hvis skibets afgangshavn var et land tilhørende Gruppe A eller B, og skibet har ligget til kaj de foregående 14 dage i et land, der tilhører Gruppe A eller B.

For indrejseregler for passagerer på krydstogtskibe se mere her 

NB! Gældende for perioden 30. november til og med 13. december 2020: Passagerer får ikke lov til at gå i land. 

Den nordlige okkuperede del af Cypern

Grænseovergangene mellem Republikken Cypern og den okkuperede del af Cypern er midlertidigt lukkede.

Spørgsmål vedrørende rejserestriktioner

For spørgsmål om indrejserestriktioner kan du på hverdage mellem kl. 08.00 og 17.00 kontakte de cypriotiske myndigheder på følgende telefoner: +357 22421600 og 22495666.

Karantæneregler

Børn under 12 år er undtaget karantænereglerne uanset landekategori.

Gruppe A-lande
Besøgende fra ovenstående Gruppe A-lande skal ikke fremvise negativ COVID-19 test.

Gruppe B-lande
Besøgende fra ovenstående Gruppe B-lande skal dokumentere, at de er testet COVID-19-negative (negativ PCR). Testen skal være foretaget inden for 72 timer før afrejse til Cypern, og skal være foretaget af godkendt laboratorium.
Danmark hører til Gruppe B-lande, hvorfor rejsende fra Danmark skal medbringe negativ COVID-19 test (eksempelvis ’COVID-19 pas’). Såfremt man ikke har COVID-19 attesten i papirform, kan man fremvise attesten via ens smartphone/iPhone. Attesten skal indeholde information om navn, personnummer, prøvetagningstidspunkt, at det er en PCR-test, og at testen er negativ.

Cypriotiske statsborgere og personer med permanent bopæl i Cypern, som ankommer fra ovenstående Gruppe B-lande, kan undtagelsesvis afvente COVID-19 test til ankomst til Cypern mod egenbetaling (cirka EUR 75). Indtil resultat af COVID-19 testen foreligger, skal de i hjemmekarantæne. De bør begrænse kontakt til andre personer i 7 dage. Hvis muligt, opfordres de til at gentage COVID-19 testen, selv om COVID-19 testen ved ankomst til Cypern var negativ.

Gruppe C-lande
Alle rejsende fra Gruppe C-lande skal enten fremvise negativ test foretaget inden for 72 timer før afrejse eller lade sig teste ved ankomst mod egenbetaling (cirka EUR 75). Uanset testresultatet vil man skulle i hjemmekarantæne i 14 dage. Derudover skal man 48 timer inden hjemmekarantænes ophør igen testes. Testresultatet skal sendes til monada@mphs.moh.gov.cy. Hvis testresultatet er negativt, ophører hjemmekarantænen på den 14. dag. Det skal nævnes, at myndighederne fører kontrol med personer i hjemmekarantæne.

Stikprøvekontrol
Du skal være opmærksom på, at der ved indrejse i Cypern foretages COVID-19 stikprøvekontrol. Hvis du udtages til kontrol og testes positiv, kan du blive sendt i 14 dages karantæne.

Hvis de cypriotiske myndigheder kontakter dig med oplysning om, at du har været i tæt kontakt med en COVID-19 smittet, skal du holde dig indendørs i 14 dage. Udgang og besøg er ikke tilladt i den periode.

Læs mere her:

CypriotFlightPass

COVID-19 Destination Protocol - Cyprus

Informationsprocedure for de, som er testet positive

Resumption of international air traffic.

Cyprus-COVID19-travel-protocol

Interne rejserestriktioner

VIGTIGT

Du skal være opmærksom på, at turister pt. ikke kan krydse grænseovergangen mellem den nordlige okkuperede del og den kontrollerede del af Republikken Cypern.

For den gruppe af personer, som undtagelsesvist kan krydse grænseovergange mellem Republikken Cypern og den okkuperede del, gælder foreløbigt følgende regler, der kan ses her

Transitmuligheder

Transit med indrejse til den nordlige del og udrejse af den kontrollerede del tillades normalt ikke. Republikken Cyperns regering anser indrejse i Cypern via den nordlige del som værende ulovlig.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Der gør sig særlige forhold gældende for det nordlige Cypern som følge af øens faktiske deling i en græsk-cypriotisk og en tyrkisk-cypriotisk del. Republikken Cypern kontrollerer de facto ikke den nordlige del af øen og udøver således ikke politimæssige opgaver i området.

Nedenstående informationer gælder for den kontrollerede del af Cypern.

Udgangsforbud

Gældende til 30. november 2020 for hele Cypern: Der er udgangsforbud i tidsrummet kl. 23.00 til kl. 05.00. Undtagelsen er, hvis man skal på hospitalet, på apoteket, til lægen eller på arbejde (og udgang skal kunne dokumenteres).

Gældende fra 30. november til og med 13. december 2020 for hele Cypern: Der er udgangsforbud i tidsrummet kl. 21.00 til kl. 05.00. Undtagelsen er, hvis man skal på hospitalet, på apoteket, til lægen eller på arbejde (og udgang skal kunne dokumenteres).

Gældende til 30. november 2020 for Limassol og Paphos: Der er udgangsforbud i tidsrummet fra kl. 20.00 til 05.00. Undtagelsen er, hvis man skal på hospitalet, apoteket, til lægen eller på arbejde (og udgang skal kunne dokumenteres). Det er ikke tilladt at passere ind eller ud af Limassol-distriktet og Paphos-distriktet. Passage mellem Limassol og Paphos er heller ikke tilladt. Udtagelser hertil er blandt andre: Nødvendig transport til og fra lufthavnene i Larnaca og Paphos (flybillet skal kunne fremvises), kørsel til hospital (årsag skal kunne dokumenteres) og godkendt arbejdsrelateret passage. Fra den 18. november 2020 kl. 05.00 skal man kunne fremvise en negativ COVID-19 test, hvis man vil passere ind eller ud af Limassol-distriktet eller Paphos-distriktet.

Mere information om, hvem der har tilladelse til at passere ind og ud af Limassol/Paphos distrikterne, kan ses her (kun på græsk).

Arbejdsgivererklæring til brug for ansatte, der skal til og fra arbejde, når der er udgangsforbud, findes nederst i dette link 

Forsamlingsforbud

Der er indtil videre indført forsamlingsforbud i Cypern. Hvis du ikke overholder forsamlingsforbuddet, kan du risikere bøde.

  Generelle regler (se dog midlertidige skærpede restriktioner for Limassol og Paphos længere nede):

  • Det er ikke tilladt at samles mere end 10 personer i hjem og på offentlige steder og pladser.
  • På restauranter, caféer, barer mv. må der maksimum sidde 6 personer ved samme bord.
  • Alle beværtninger (restauranter, cafeer, barer mv.) lukker kl. 22.30.
  • Biografer og teatre (indendørs og udendørs) fungerer med 50% besøgende, såfremt reglerne om afstand og sundhedsprotokol følges.
  • Det er ikke tilladt at benytte omklædningsrum i sportsklubber.
  • Sportsstævner er tilladt uden tilskuere.
  • Legepladser og forlystelsesparker er lukkede.
  • Konferencer, handels- og visuelle udstillinger og øvrige events er ikke tilladt.
  • Besøg på hospitaler, plejehjem, dagcentre og lignende er ikke tilladt.
  • Campingpladser er lukkede.
  • Det er ikke muligt at få udgangs- eller adgangstilladelse til asylcentre.
  • Busser og taxaer må kun medtage 50% af det normerede antal passagerer.

Aktuelle regler kan ses her 

Generelle regler gældende fra 30. november til og med 13. december 2020:

 • Det er ikke tilladt at samles mere end 10 personer i private hjem.
 • Det er ikke tilladt at samles mere end 2 personer på offentlige steder og pladser (børn under 18 år ikke medregnet).
 • Alle beværtninger (restauranter, cafeer, barer mv.) lukker kl. 19.00 (hotellers restauranter og barer er åbne til kl. 22.30, men kun for hotellets gæster).
 • Biografer og teatre (indendørs og udendørs) fungerer med 50% besøgende, såfremt reglerne om afstand og sundhedsprotokol følges.
 • Sportsklubber og svømmehaller er lukkede (dog visse undtagelser for hotellers svømmehaller, spa og træningscentre).
 • Holdsport for personer under 18 år ikke tilladt.
 • Sportsstævner er tilladt uden tilskuere.
 • Legepladser og forlystelsesparker er lukkede.
 • Konferencer, handels- og visuelle udstillinger og øvrige events er ikke tilladt.
 • Besøg på hospitaler, plejehjem, dagcentre og lignende er ikke tilladt.
 • Campingpladser er lukkede.
 • Det er ikke muligt at få udgangs- eller adgangstilladelse til asylcentre.
 • Busser og taxaer må kun medtage 50% af det normerede antal passagerer.
 • Offentlige kontorer er åbne efter aftale.
 • Havne er kun åbne for handelsrelateret transport.

Yderligere skærpede restriktioner gældende for Limassol og Paphos til 30. november 2020:

 • Det er ikke tilladt at passere ind eller ud af Limassol distrikt og Paphos distrikt. Passage mellem Limassol og Paphos er heller ikke tilladt. Udtagelse er nødvendig transport til og fra lufthavnene i Larnaca og Paphos og kørsel til hospital (årsag skal kunne dokumenteres). 
 • Det er ikke tilladt at mødes mere end to personer i parker, strande, pladser, fortove, havne osv. (Undtagelser er forældre, som medbringer deres mindreårige børn).
 • Gymnasier og universiteter har onlineundervisning.
 • Offentlige kontorer vil fungere med nedsat arbejdsstyrke og kun varetage nødvendige sager efter tidsbestilling. 
 • Besøg på hospitaler, klinikker og laboratorier er ikke tilladt.
 • Restauranter og øvrige spisesteder er lukkede (take-away og udbringning vil stadig være muligt).
 • Museer og arkæologiske områder er lukkede.
 • Indendørs biografer og indendørs teatre er lukkede.
 • Shopping centre og butikker over 500 m2 er lukkede.
 • Frisører, skønhedsklinikker, sports- og svømmeklubber, køreskoler, lottobutikker, kasinoer er lukkede.
 • Gruppesportsaktiviteter og sociale aktiviteter er indstillede (eksempler på indstillede aktiviteter: fodbold, dans, svømning, kor, karate).
 • Sportsstævner er indstillede.
 • Legepladser – indendørs og udendørs – er lukkede.

Aktuelle regler kan ses her

Mundbind

Det er obligatorisk for voksne og børn på 12 år og derover at bære mundbind både indendørs og udendørs i det offentlige rum. 

Manglende brug af mundbind kan medføre bøde på EUR 300.

Børn mellem 6 og 12 år anbefales at bære mundbind, men det er ikke obligatorisk. Børn under 6 år skal ikke bære mundbind.

Læs mere om regler for udgangsforbud, maskebrug og forsamlingsforbud her

Nedlukning / Genåbning

De fleste butikker, kontorer, restauranter, caféer, barer og natklubber er åbne, men særlige forholdsregler gør sig gældende. Se ovenfor i afsnittene "Udgangsforbud" og "Forsamlingsforbud"-

Hvis du bliver syg

Hvis du akut får symptomer, der giver mistanke om COVID-19, under dit ophold på Cypern, bør du hurtigst muligt kontakte Covid-19 akut hotlinen på +357 1420 og dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Ønsker du derimod information om Covid-19, bør du kontakte hotlinen på +357 1412.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Cypern

Der henvises til afsnittet ”Rejserestriktioner” og "Lokale restriktioner" ovenfor.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, som ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedrørende indrejse i Danmark (telefon +45 70 20 60 44).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, som ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Hjemmesider og hotlines:

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Athen eller det honorære generalkonsulat i Nicosia, Cypern inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Cypern, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af Nem ID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.
 

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.