Spring til indhold

Indhentning af straffeattest

Indhentning af dansk straffeattest kan ske ved henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Rigspolitiet

Center for Almen Jura
Kriminalregisteret
Polititorvet 14
DK-1790 København V
Danmark

Telefon: +45 35 21 62 22
Fax: +45 31 21 02 20
E-mail: adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk

Der skal vedlægges kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til.

For borgere bosat i udlandet, kan anmodning om en privat straffeattest også ske ved udfyldelse af Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug. Såfremt man benytter den elektroniske blanket, skal man desuden anføre, om attesten ønskes på engelsk.

Fremsendes ansøgningsblanket eller skriftlig anmodning med e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev indscannes og en indscannet kopi af ens pas (passiden med foto og underskrift) skal ligeledes vedhæftes mailen.

politiets hjemmeside kan man læse mere om indhentelse af straffeattest. Vær venligst opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, selvom dette er angivet på hjemmesiden.

Straffeattesten kan også bestilles digitalt via politiets hjemmeside, hvis ansøger har NEM-ID.