Spring til indhold

Praktikophold

Den Danske Ambassade i Athen udbyder to gange årligt en praktikantstilling til en engageret, fagligt dygtig og politisk og økonomisk interesseret studerende indskrevet på overbygningen på en relevant samfundsfaglig uddannelse. Som praktikant på ambassaden vil du blandt en flerhed af arbejdsopgaver komme til at beskæftige dig med græsk nyhedsovervågning og redigering og opdatering af ambassadens hjemmeside og Facebook-profil, bistå ved planlægningen, forberedelsen og gennemførelsen af besøg af danske delegationer i Grækenland og bidrage til udarbejdelsen af ambassadens indberetninger og analyser til Udenrigsministeriet og andre danske ministerier om udviklingen i Grækenland.

Forårssemesterets praktikophold løber fra den 1. februar til 31. juli, mens praktikopholdet i efterårssemesteret løber fra den 1. august til 31. januar.

Praktikantstillingen i forårssemesteret 2021 er besat!
Vi opfordrer til at holde løbende øje med ambassadens hjemmeside og Facebook-profil for stillingsopslaget til praktikantstillingen i efteråret 2021. Stillingsopslaget forventes opslået primo marts 2021.

Har du spørgsmål til praktikopholdet eller de praktiske forhold ved ophold i Grækenland, er du meget velkommen til at kontakte vores nuværende praktikant, Emma Lillesø Skjoldaa Kempf (emmkem@um.dk).