Spring til indhold

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg

Fra den 26. februar 2019 vil det være muligt at afgive brevstemme på danske repræsentationer i udlandet, herunder ambassaden i Athen og danske konsulater i Grækenland.

Man kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget. Den 29. april 2019 vil der på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside være en fortegnelse over kandidatlisterne med de opstillede kandidater til Europa-Parlamentsvalget.

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget er det en betingelse, at man på valgdagen

• Har valgret til Folketinget, eller
• Har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller
• Er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, eller
• Har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

På Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside findes flere oplysninger om udlandsdanskeres valgret: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Som noget nyt vil enhver vælger kunne forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen af en person, som vælgeren selv har udpeget, såfremt man ikke selv er i stand til at udfylde brevstemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet.