Spring til indhold

Besøg af skoler, gymnasier mv. 

Ved studierejser i Athen kan ambassaden – alt afhængigt af ressourcesituationen mv. – levere et oplæg om bredere samfundsmæssige, politiske og økonomiske forhold i Grækenland. Et sådant oplæg kan give de studerende mulighed for videre diskussion om det græske samfund og kan dermed være en udbytterig del af studierejsen.

  • Oplægget vil hovedsageligt belyse den aktuelle politiske og økonomiske situation i Grækenland. Det må meget gerne forud for oplægget oplyses, hvilke temaer man særligt har berørt i undervisningen inden studierejsen. Dette vil øge ambassadens mulighed for at kunne levere et oplæg, som er aktuelt og spændende for eleverne i den enkelte klasse. Der lægges derudover op til aktiv medvirken fra deltagerne.
  • Ambassaden kan som udgangspunkt ikke levere oplæg om særlige enkeltområder. Et yndet emne i Athen er klassisk filologi og oldtidsforhold, hvor det Danske Institut i Athen (DIA) muligvis vil kunne være behjælpelig. DIA kan kontaktes på +30 210 32 44 644 eller e-mail: info@diathens.gr.
  • Ambassaden råder ikke selv over mødefaciliteter, så en deltagende skole må derfor selv være indstillet på at afholde udgifter forbundet hermed. Ambassaden kan dog forespørge Det Danske Institut i Athen (DIA) om lån af foredragssal, men kan ikke garantere tilgængeligheden heraf.
  • Ambassaden råder endvidere ikke over formaliserede kontakter til det græske skolevæsen. Eventuelle kontakter til græske skoler med henblik på besøg m.v. anbefales derfor formidlet via den græske ambassade i København på telefon +45 33 11 45 33 eller e-mail: greekembcop@post-tele.dk