Spring til indhold

Besøg af skoler, gymnasier mv. 

Ved studierejser i Athen kan ambassaden – alt afhængigt af ressourcesituationen mv. – levere et oplæg om bredere samfundsmæssige, politiske og økonomiske forhold i Grækenland. Et sådant oplæg kan give de studerende mulighed for videre diskussion om det græske samfund og kan dermed være en udbytterig del af studierejsen.

  • Oplægget vil hovedsagelig belyse den aktuelle politiske og økonomiske situation i Grækenland. Det vil blive påskønnet, hvis klassen inden oplægget oplyser, hvilke temaer man særligt har berørt i undervisningen inden studierejsen. Det vil øge ambassadens mulighed for at kunne levere et oplæg, som er aktuelt og spændende for den enkelte klasse. Der lægges op til aktiv medvirken fra deltagerne.
  • Ambassaden kan som udgangspunkt ikke levere oplæg om særlige enkeltområder. Et yndet emne i Athen er klassisk filologi og oldtidsforhold, hvor det Danske Institut i Athen (DIA) muligvis vil kunne være behjælpelig. DIA kan kontaktes på +30 210 32 44 644 eller E-mail: info@diathens.gr.
  • Ambassaden råder ikke selv over mødefaciliteter, så en deltagende skole må derfor selv være indstillet på at afholde udgifter forbundet hermed. Ambassaden kan dog forespørge Det Danske Institut i Athen (DIA) om lån af foredragssal, men kan ikke garantere brug heraf.
  • Ambassaden råder endvidere ikke over formaliserede kontakter til det græske skolevæsen. Eventuelle kontakter til græske skoler m.h.p. besøg m.v. anbefales derfor formidlet via den græske ambassade i København på telefon 33 11 45 33 eller E- mail: greekembcop@post-tele.dk