Spring til indhold

Agent- /forhandlerkontrakter

Ambassaden har i samarbejde med en græsk juridisk rådgiver udarbejdet en rapport omhandlende samarbejdsaftalen mellem den danske eksportør og dennes græske samarbejdspartner, hvad enten denne er en agent eller en forhandler. Det overordnede formål med denne rapport er at assistere danske eksportører med råd og praktiske vink, således at faldgruber undgås, og de rigtige aftaler indgås allerede fra starten af samarbejdet. Rapporten kan også med fordel læses af danske eksportører, som allerede opererer i det græske marked, men som ønsker at opsige samarbejdet med deres græske samarbejdspartner, hvad enten deres samarbejde har været reguleret af en skriftlig eller mundtlig aftale.

Rapporten tager fat i forskellene mellem en agent og en forhandler, herunder problemstillingerne vedrørende opsigelse og ophævelse af aftaler, goodwill kompensation, konkurrenceklausuler og værneting/voldgift. Rapporten bør ikke træde i stedet for en konsultation med en sagkyndig på området. Det tilrådes at enhver kontrakt – også eventuelle standardkontrakter – gennemlæses af en græsk/dansk advokat inden underskrivelse. Ligeledes bør en græsk/dansk advokat konsulteres inden et eventuelt eksisterende samarbejde opsiges.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til ambassadens handelsafdeling.