Spring til indhold

Invitation til dialog om EU's nye udviklingspolitik / Citizens' Dialogue on the Future of EU Development Policy

08.08.2018  14:54

Kommissionen fremlagde den 14. juni 2018 en samlet pakke for EU’s eksterne instrumenter efter 2020. Her foreslås bl.a. sammenlægning af en række eksisterende instrumenter til et fælles Instrument for Naboskab, Udvikling og Internationalt samarbejde (NDICI). Instrumentet vil ud over det nuværende udviklingsinstrument (DCI) og naboskabsinstrumentet (ENI) samt en række mindre instrumenter bl.a. også omfatte en inkorporering af den europæiske udviklingsfond (EUF).

På denne baggrund inviterer Udenrigsministeriet til en åben dialog med direktør for internationalt samarbejde og udvikling i Europa-Kommissionens udviklingsdirektorat (DG DEVCO), Felix Fernandez-Shaw, den 29. august, kl. 14:15 - 15:30. Mødet vil foregå i Eigtveds Pakhus, Sal IV. Dialogen indledes med en kort præsentation ved Felix Fernandez-Shaw om rationalet for og elementerne i de ændringer, som der er lagt op til i det nye udviklingsinstrument, hvorefter deltagerne vil have mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. Mødet vil foregå på engelsk og være åbent for offentligheden.

S.U. til Udenrigsministeriets kontor for udviklingspolitik og –finansiering på upfstud@um.dk senest den 24. august. Oplys venligst navn, e-mail og organisation.

On June 14 2018, the European Commission presented a joint package for EU external instruments after 2020. In this package, the Commission suggests merging a number of existing instruments into one: the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI).  In addition to the current Development Cooperation Instrument (DCI) and the European Neighbourhood Instrument (ENI) along with a number of other minor instruments, the NDICI will also encompass an incorporation of the European Development Fund (EDF).

In light of the European Commission's proposal, the Danish Ministry of Foreign Affairs will host an open dialogue with Mr. Felix Fernandez-Shaw, Director in the European Commission's Directorate General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), on August 29 2018 from 14:15 to 15:30. The Citizens' Dialogue will take place in Eigtveds Pakhus, Room IV, in Copenhagen. The meeting will start with a short presentation by Felix Fernandez-Shaw about the elements in the changes that the Commission presented in the new development instrument, and the rationale behind them. Hereafter, the participants are invited to comment and ask questions. The meeting will be conducted in English and is open to the public.

R.S.V.P. to the Ministry of Foreign Affairs by e-mail to upfstud@um.dk no later than August 24, 2018. Please state your name, e-mail and organization.

Kontoret for Udviklingspolitik- og Finansiering / Office for Development Policy and Financing