Spring til indhold

Rejseråd

Generelle rejseråd

Udenrigsministeriet har en række gode råd i forbindelse med rejser til udlandet. Dem kan du finde på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Det anbefales kraftigt at tegne en passende rejseforsikring. Det gælder også til rejser inden for EU, herunder Grækenland, da det blå EU-sygesikringsbevis ikke dækker alle de udgifter, man kan komme ud for. Læs mere om rejsesygeforsikring og EU-sygesikringsbeviset på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Udover de mere generelle råd til udlandsrejsende, er der flere ting, du som rejsende til Grækenland bør være særlig opmærksom på. Det gælder navnlig den specielle situation i de græske banker samt risikoen for demonstrationer og strejker. Herudover er der grund til at være opmærksom på risikoen for jordskælv og skovbrande.

Valuta/græske banker

Efter krisen i sommeren 2015 er den finansielle situation i Grækenland, herunder i banksektoren, igen relativt stabil. Det tilrådes dog fortsat, at man holder sig orienteret om den aktuelle situation via medierne.

Der har siden sommeren 2015 været såkaldt kapitalkontrol i Grækenland. Det betyder, at der er et loft for, hvor mange kontanter, der kan hæves fra græske konti. Grænsen er pt. 840 EUR per 14. dag. Overførsel til udlandet kræver speciel tilladelse. Personer med hævekort tilknyttet udenlandske konti kan stadig hæve op til deres normale beløbsgrænse i græske banker og hæveautomater.

Rejsende bør være opmærksomme på, at mange restauranter og forretninger, særligt på de mindre øer, foretrækker – og i mange tilfælde kun modtager – betaling i kontanter, hvorfor det tilrådes også at medtage kontanter til ferierejsen. Desuden bør man sikre sig, at man har mulighed for at hæve yderligere kontanter via ens kreditkort eller lignende til at dække uventede udgifter, herunder til et eventuelt uventet forlænget ophold i Grækenland, sygdom m.m.

Som i enhver anden storby er der risiko for tyveri, særligt i forbindelse med anvendelsen af offentlig transport, så det anbefales, at man passer godt på sine kontanter, eksempelvis ved anvendelse af hotellets værdiboks, fordeling af kontanter mellem familiens medlemmer og brug af pengekat.

Strejker

De jævnlige strejker i Grækenland påvirker desværre nogle gange den offentlige transport som busser, tog og færger. Strejkerne afholdes ofte med kort varsel. Hvis man planlægger at benytte offentlig transport under sin rejse i Grækenland, bør man holde sig opdateret med, hvorvidt de enkelte transportmidler vil blive påvirket af strejker.

Der bliver løbende opdateret på følgende engelsksprogede hjemmesider (ambassaden står ikke til ansvar for indholdet):

Ambassaden opfordrer desuden danskere, som er på vej til eller befinder sig i Grækenland til løbende at holde sig opdateret via medierne.

Demonstrationer

Der er jævnligt demonstrationer i Athen, herunder særligt på Syntagma-pladsen foran det græske parlament i centrum af byen. Demonstrationerne forløber normalt fredeligt med deltagere i alle aldre. Enkelte demonstrationer er dog endt i voldelige optøjer, typisk anstiftet af en lille gruppe aktivister, mens de fleste demonstranter hovedsageligt forholder sig rolige og beherskede.

Selv om der således som udgangspunkt ikke er grund til at frygte større voldelige begivenheder, opfordrer ambassaden generelt danske rejsende til at holde sig på afstand af demonstrationerne og i øvrigt at bruge sin sunde fornuft, når man færdes i byen.

Jordskælv

Da Grækenland ligger i et seismisk følsomt område, forekommer jordskælv hyppigt. Langt de fleste skælv er relativt små, men man bør være opmærksom på risikoen for større skælv.

Forholdsregler ved et jordskælv kan ses på hjemmesiden for den relevante græske myndighed.

På trods af, at risikoen for tsunamier er relativt begrænset, har de græske myndigheder udarbejdet følgende råd, hvis der opstår forhold (jordskælv eller lignende), som kan medføre en risiko for tsunami'er:

  1. Hvis et jordskælv forekommer, bør man hurtigst muligt komme væk fra kyststrækninger og søge ind i landet og helst mod højdedrag, bakker, skråninger m.v.
  2. Hvis et jordskælv er forekommet, så undgå at tage tilbage til kyststrækninger, idet risikoen for en tsunami er til stede i flere timer efter et jordskælv.
  3. Hvis et jordskælv ikke forekommer, men havet pludselig trækker sig markant tilbage, kan risikoen for en tsunami være stor. I sådanne tilfælde skal man hurtigst muligt (5-10 minutter) komme væk fra kysten og søge mod højdedrag m.v.

Her kan du finde mere information omkring jordskælv:

Learning what to do in an earthquake
Learning about Earthquakes and protection measures
Earthquakes often happen in Greece

Skovbrande

Grækenland og resten af det sydlige Europa plages hvert år af skovbrande i de varmeste måneder, især juli, august og september. Omfanget og intensiteten af skovbrandene varierer fra år til år.

De græske myndigheder har de seneste år forsøgt dels at forebygge, at skovbrande opstår, dels at sikre en bedre og mere effektiv indsats i tilfælde af skovbrande. I sagens natur kan man på trods af disse tiltag aldrig fjerne risikoen for, at skovbrande opstår. Selvsagt er risikoen størst i perioder med længerevarende varme, tørke og ugunstige vindforhold.

Da risikoen for skovbrande aldrig kan udelukkes, anbefaler ambassaden tilrejsende danskere at følge følgende generelle råd:

Hvis du planlægger at rejse til – eller allerede befinder dig i – et område, hvor der er særlig risiko for skovbrande bør du:

  • Holde dig orienteret om de lokale forhold via rejseselskab, lokale turistoperatører, hoteller, stedlige myndigheder og nyhedsmedier. Det gælder specielt i tilfælde, hvor du planlægger at begive dig ud på egen hånd uden for de normale turistruter.

Hvis du er i et område, der er ramt af skovbrand, bør du:

  • Nøje følge de stedlige myndigheders instrukser og anvisninger.
  • Kontakte dit rejseselskab for at høre nærmere om situationen, herunder evt. mulighed for assistance til at ændre destination eller arrangere hjemrejse.
  • Kontakte dine nærmeste pårørende i Danmark og informere dem om din situation. Det er vigtigt, at pårørende ikke bliver unødigt bekymrede på grund af manglende kontakt.
  • Kontakte den danske ambassade i Athen for at få råd og vejledning samt for at informere om din situation.

Læs mere om forholdsreglerne ved skovbrand kan ses på hjemmesiden for den relevante græske myndighed.

 

Medicin

Det tilrådes, at man medtager tilstrækkelig medicin med til det planlagte ophold samt til et eventuelt uventet forlænget ophold i Grækenland.

Rejser med kæledyr

Det er muligt at tage sit kæledyr med på ferien til Grækenland.

Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde informationer om reglerne for at rejse med kæledyr.