Spring til indhold

Pas til voksne

Ansøgninger om dansk pas skal ske ved forudgående tidsbestilling (gælder også børn over 11 år) hos ambassaden. For provisorisk pas og forlængelse af pas, kan det stedlige konsulat også være behjælpelig.

Følgende skal medbringes ved henvendelsen:

  • Hvidt ansøgningsskema afleveres i udfyldt og underskreven stand. Ansøgningsskemaer kan udleveres på ambassaden eller det stedlige konsulat og kan også downloades her.
  • Ved tyveri/bortkomst forevises dokumentation for politianmeldelse. Er dette ikke muligt udfyldes og underskrives en tro- og love-erklæring på ambassaden eller det stedlige konsulat.
  • Original fødsels-/dåbsattest eller CPR-bevis, sygesikringsbevis, dansk kørekort. Original vielsesattest (dokumentation for andet end fødenavn).
  • I forbindelse med provisorisk pas, medbringes 2 stk. nye pasfotos (3,5 x 4,5 cm). Billedet skal være taget lige forfra og pasansøgerens hoved skal fylde mellem 3 til 3,6 cm. Se yderligere informationer om krav til pasbilleder