Spring til indhold

Pas til personer under 18 år

Ansøgninger om dansk pas skal ske ved forudgående tidsbestilling (gælder også børn og ældre uanset alder) hos ambassaden. For provisorisk pas og forlængelse af pas, kan det stedlige konsulat også være behjælpelig samt ved pasansøgninger for børn under 12 år.

Ved henvendelsen skal medbringes: 

  • Hvidt ansøgningsskema udfyldt og om muligt i underskrevet stand. Ansøgningsskemaer kan udleveres på ambassaden eller til det stedlige konsulat og kan også downloades her.
  • Ved tyveri/bortkomst forevises dokumentation for politianmeldelse. Er dette ikke muligt udfyldes og underskrives en tro- og love-erklæring på ambassaden.
  • Original fødsels-/dåbsattest, hvoraf begge forældres navne m.v. fremgår. 
  • I forbindelse med provisorisk pas samt indgivelse af pasansøgning for børn under 12 år på et konsulat, medbringes 2 nye pasfotos (3,5 x 4,5 cm). Billedet skal være taget lige forfra og pasansøgerens hoved skal fylde mellem 3 til 3,6 cm. Se yderligere informationer om krav til pasbilleder.
  • Forældrenes originale vielsesattest.
  • Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3 underskrives af begge forældre.
  • Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separationsbevilling, skilsmissebevilling eller domsudskrift).
  • Gebyr

Pr. 01.10.2004 trådte nye pasregler i kraft i Danmark, hvilket betyder, at børn ikke længere kan optages i deres forældres pas.

Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, som er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de skal rejse.