Spring til indhold

Danskerliste

Fra 14 december 2011 er der en ny og forbedret danskerliste klar til brug.

Formålet med danskerlisten er som hidtil at give Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig i en akut krisesituation i udlandet. Det kan være i tilfælde af en naturkatastrofe, en terroraktion eller en væbnet konflikt, i det land du opholder dig i. I en sådan situation kan du have brug for information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Registrering på danskerlisten er et frivilligt tilbud, som du selv vælger, om du vil bruge. Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. I det nye system er der indbygget en årlig opdatering for at sikre korrekte oplysninger og du vil automatisk modtage en mail som påmindelse herom.

Da det ikke er muligt at overføre dine kontaktoplysninger fra det tidligere system, opfordres du til at registrere dig på den nye danskerliste. Det kan ske via Udenrigsministeriets hjemmeside. Du får adgang via et selvvalgt brugernavn og password eller NemID.

Vi håber du vil bære over med eventuelle uklarheder eller vanskeligheder i startfasen for dette nye IT-system. Du er velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, +45 3392 1112), hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til den nye danskerliste.