Spring til indhold

Besøg af skoler, gymnasier mv. 

Ved studierejse til Athen kan ambassaden, efter en konkret vurdering og afhængigt af ressourcesituationen, levere et oplæg om bredere samfundsmæssige og kulturelle forhold i Grækenland. Et sådant oplæg kan give de studerende mulighed for videre diskussion om det græske samfund og kan være en udbytterig del af studierejsen. Du kan læse om de mere praktiske detaljer herunder.

  • For at kunne levere et oplæg, som er aktuelt og spændende for den enkelte klasse, må pågældende skole forinden udarbejde et kort skriftligt oplæg før besøget, der redegør for de emner og spørgsmål, som ønskes belyst samt eventuelle forslag til diskussion. Der lægges op til aktiv medvirken fra deltagerne.
  • Ambassaden kan som udgangspunkt ikke levere oplæg om helt særlige enkeltområder. Et yndet emne netop i Athen er klassisk filologi og oldtidsforhold, hvor det Danske Institut i Athen (DIA) muligvis vil kunne være behjælpelig. DIA kan kontaktes på +30 210 32 44 644 eller E-mail: info@diathens.gr.
  • Ambassaden råder ikke selv over mødefaciliteter, så en deltagende skole må derfor selv være indstillet på at afholde udgifter forbundet hermed. Ambassaden kan dog forespørge Det Danske Institut i Athen (DIA) om lån af foredragssal, men kan ikke garantere brug heraf.
  • Ambassaden råder endvidere ikke over formaliserede kontakter til det græske skolevæsen. Eventuelle kontakter til græske skoler m.h.p. besøg m.v. anbefales derfor formidlet via den græske ambassade i København på telefon 33 11 45 33 eller E-mail: gremb.cop@mfa.gr