Spring til indhold

Danske myndigheder justerer praksis i visse sager om humanitært opholdstilladelse

Ambassaden gør opmærksom på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har ændret praksis i visse sager om humanitær opholdstilladelse, hvor en udlænding lider af en alvorlig sygdom. Læs mere i informationsteksten og på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Udlændinge, der mener at være omfattet af den justerede praksis, er velkomne til at rette henvendelse til ambassaden, der vil kunne bistå med at formidle kontakt til Udlændinge- og Integrationsministeriet.