Spring til indhold

Praktikophold

Praktikant til den danske ambassade i Athen - 2. halvår 2019

Ambassaden i Athen søger en engageret, ambitiøs og politisk-økonomisk interesseret praktikant til at tage del i ambassadens arbejde i en seks måneders periode. I løbet af disse seks måneder vil du komme til at bo i en af verdens store byer, og du vil lære en masse om grækerne og det græske samfund. Udviklingen på migrationsområdet og den særlige økonomiske situation i Grækenland betyder, at der for tiden er særlig opmærksomhed om ambassadens arbejde.

Jobbeskrivelse

Praktikantstillingen omfatter bl.a. flg. opgaver:

- At følge græsk udenrigs- og indenrigspolitik, herunder m.h.t migration og den økonomiske krise

- At bistå ved udarbejdelsen af ambassadens indberetninger og analyser til Udenrigsministeriet og andre ministerier om udviklingen i Grækenland

- At bidrage til ambassadens arbejde med public diplomacy

- At stå for redigering af ambassadens hjemmeside og facebookside

- At bistå med planlægning og forberedelse af besøg af danske delegationer til Grækenland

Vi er en relativt lille ambassade, hvor du som praktikant har mulighed for at komme tæt på ambassadens centrale arbejdsopgaver. Vi har tætte samarbejdsrelationer,

også på tværs af fagområder, og det er derfor vigtigt, at du kan fungere godt i et team. Der vil være gode muligheder for selv at påvirke arbejdets tilrettelæggelse.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

- Er i gang med en relevant samfundsfaglig uddannelse 

- Er flydende i dansk og engelsk (mundtligt og skriftligt)

- Har gode IT-kundskaber (bl.a. arbejdsvant med Microsoft Office-pakken og de sociale medier)

- Er udadvendt og har godt humør

Ansættelsesforhold

Praktikopholdet på den danske ambassade i Athen er af seks måneders varighed, fra den 1. august 2019 til den 31. januar 2020. Praktikopholdet er ulønnet udover et boligtilskud på EUR 350 per måned. Det anbefales, at du tager din SU med, og det er muligt at ansøge om legater og stipendier til gennemførelse af opholdet. Vi hjælper dig gerne med boligsøgning og tips til, hvordan du bedst finder dig til rette. Vær opmærksom på, at du kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Ansøgning

Såfremt du er interesseret i praktikantstillingen, kan du sende din ansøgning samt CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger i en samlet PDF pr. e-mail: athamb@um.dk. Vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt – og senest den 15. marts 2019.

Har du spørgsmål til stillingen eller de praktiske forhold ved ophold i Grækenland, er du velkommen til at kontakte vores nuværende praktikant, Caroline Secher Andersen (caroan@um.dk).

Royal Danish Embassy

Mourouzi 10, 106 74 Athens, Greece

Tlf.: +30 210 72 56 440