Spring til indhold

3GF København 2011

Årets forum blev afholdt i København i dagene 11.-12. oktober.


Blandt deltagerne er politiske ledere, heriblandt: Statsminister Helle Thorning-Schmidt, FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, Sydkoreas miljøminister Young Sook Yoo og Mexicos miljøminister Juan Rafael Elvira Quesada.

Forummet var delt op i flere mindre fora, som bl.a. debatterede:

  • Energieffektivitet
  • Vedvarende energi
  • Finansiering af grøn vækst
  • Miljøvenligt biobrændsel til fly
  • Drikkevandsressourcer
  • Grøn indkøbspolitik i det offentlige
  • Bæredygtig transport
  • Betingelser for grøn vækst

Nationale og internationale handlingsplaner for grøn vækst

Den nyvalgte danske Statsminister Helle Thorning-Schmidt lagde under konferencen vægt på hvilken unik mulighed som 3GF var. ”3GF tilbyder os en platform hvorfra verdens økonomiske ledere kan bryde med vanetænkningen og finde nye grønne veje til vækst. Sammen kan vi fremme de modige beslutninger som vil gøre os alle til vindere af morgendagens grønne industrielle revolution”. Sagde Statsminister Helle Thorning-Schmidt i sin åbningstale til forummet.

Som hovedtaler til konferencen delte FN’s generalsekretær Ban Ki-moon sit ønske om offentligt-privat samarbejde i omstillingsprocessen til den grønne økonomi: ”Den grønne vækstdagsorden kan hjælpe med at fremme en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, det er en god forretning – god politik – og det er godt for samfundet”, sagde generalsekretæren i sin tale.

Debatten på forummet mundede ud i et slutdokument, som opsummerer de centrale dele af drøftelserne.  Derefter vil slutdokumentet tages med til Rio+20 konferencen i Rio de Janeiro, Rio+20 er FN’s konference om bæredygtig udvikling som vil blive afholdt i juni 2012. Danmark vil desuden fremlægge dokumentet til EU’s grønne vækstforum, det vil ske i løbet af Danmarks formandskab i EU i første halvdel af 2012. Senere vil det også blive introduceret for G20 landene gennem en fælles præsentation af Danmark, Mexico og Sydkorea.

player

Statsminister Helle Thorning-Schmids åbningstale på 3GF 2011 konferencen i København.