Spring til indhold

Global Green Growth Forum 

Det grønne vækstforum (3GF) opstod efter klimaforhandlingerne i Cancun i 2010. Det blev oprettet i fællesskab af den danske og sydkoreanske regering. Hensigten var at skabe et forum, hvor det var muligt at diskutere og debattere offentligt-privat samarbejde omkring grøn teknologi og vækst, og på den måde bygge bro mellem sektorerne.

Det er meningen, at der i regi af forummet skal afholdes en årlig kongres, hvor deltagere fra erhvervslivets top og fra de øverste lag i det politiske system skal diskutere måder hvorpå man kan fremme grøn vækst. I første omgang er målsætningen at:

  • Give erhvervslivet et klart sigte i omstilling til den grønne økonomi.
  • Sikre en tværfaglig dialog.
  • Skabe debat om hvordan man skaber et bedre grundlag for grøn vækst.
  • Have en platform hvorfra politikere og erhvervsfolk kan iværksætte initiativer.
  • Skabe grundlag for offentligt – privat samarbejde for grøn vækst.
  • Udforme brugbare operationelle forslag som kan anvendes på internationalt plan. Forsætte dialogen mellem erhvervsliv, det politiske liv og eksperter for at kunne imødegå de udfordringer, som måtte følge af omstillingen til en mere grøn økonomi.

Meningen er at de afholdte konferencer skal ende med brugbare forslag, som kan fremlægges i de relevante fora såsom: G20, EU, FN osv. Håbet er desuden at flere lande vil slutte sig til 3GF, således forummet kan fremføre sine forslag med større vægt i det internationale samfund.