Spring til indhold

Om Danmarks indsats

Danmark er et ambitiøst land når det kommer til klimaet. Den nye regering har derfor i sit regeringsgrundlag sat sig ambitiøse mål for klimapolitikken. 

Det betyder at Danmark skal være et forgangsland, når det kommer til indsatsen for et bedre klima, udviklingen af nye grønne teknologier og udfasningen af fossile energikilder. Blandt målene er:

  • Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050.
  • Vores el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035.
  • Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i 2030.
  • Reducere Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40% i forhold til niveauet i 1990.
  • Halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vind i 2020.
  • Der skal udarbejdes en ny samlet strategi for etablering af smarte elnet i Danmark. Regeringen vil opprioritere forsknings- og udviklingsmidlerne til klima- og grønne energiteknologier.

Udover de hjemlige mål ønsker regeringen at promovere klima og grøn vækst i internationale fora såsom; EU, FN, 3GF med flere. Derfor ønsker regeringen at arbejde for at:

  • Der fastlægges bindende mål for energibesparelser og vedvarende energi. At EU’s målsætning for reduktion af CO-2-udledningen i 2020 sættes op fra 20 pct. til 30 pct.
  • Arbejde aktivt for en ambitiøs og bindende international klimaaftale.
  • Sikre at Danmark lever op til sin del af ansvaret for reduktion, teknologioverførsel og klimafinansiering.

Da overstående er et uddrag af regeringsgrundlaget kan du læse hele regeringsgrundlaget her, du kan desuden finde flere oplysninger om Danmark og klima på klima-, energi- og bygningsministeriets hjemmeside.