Spring til indhold

Udstationering af medarbejdere

Det anslås, at der bor ca. 2.000 danske statsborgere i Grækenland – hovedsageligt på øerne. I Athen/Piræus-området er en del danske forretningsfolk koncentreret. De er fortrinsvis ansat i de ca. 20 danske datterselskaber eller egne virksomheder, men også i græske og internationale virksomheder.  

Skal man udstationeres i Athen, er det i forbindelse med valg af bolig vigtigt at tage hensyn til transport til arbejde og skole. Selv om afstandene målt i kilometer ikke er store, kan de være det målt i minutter på grund af trafikken.

I Athen er de offentlige transportmidler forholdsvis gode. Taxikørsel er meget billigere end i Danmark.

De fleste vælger at bosætte sig enten i de sydlige forstæder ved havet (Glyfada, Voula og Vouliagmeni) eller i de nordlige forstæder, hvor sommeren er køligere (Kifissia, Ekali og Politia). Den almindeligste boligform er lejligheder i etagebyggeri.

Ejendomsmæglere kræver et salær svarende til 1 måneds husleje fra lejer, så det er ikke altid i deres interesse at få prisen ned. Lejekontrakter skal være på græsk og stemples hos ejerens skattemyndigheder for at være gyldige.

Der findes en del internationale skoler i Athen-området, der alle tilbyder undervisning efter det internationale IB system. Der er meget stor forskel på de fysiske rammer, der tilbydes børnene på skolerne, så det må tilrådes at besøge skolen inden, der træffes et valg.

Der kan være fordele ved at forblive under dansk socialsikring (E101), men papirarbejdet skal gøres i god tid, da behandlingen af ansøgningen ofte tager op til 3 måneder. Der bør tegnes en privat sygeforsikring, der dækker for behandling på privathospitaler. Ventetiden på offentlige hospitaler er lang, og det kan være svært at finde engelsktalende personale. Systemet er desuden baseret på, at pårørende selv hjælper til med at passe patienten. Private hospitaler har egen ambulanceservice.

Som EU-borger må man opholde sig 3 måneder i Grækenland som turist. Ved arbejde eller ophold ud over de 3 måneder skal man søge om opholdstilladelse, i form af registrering af EU-borger. Som EU-borger er dette ikke noget problem, med da der er en del papirarbejde involveret, og det til tider kan være meget besværligt at komme igennem det græske system, kan det overvejes at søge professionel hjælp.

En del virksomheder bruger et relocation-firma ved udstationering til Grækenland. Selvom Grækenland er et europæisk land, er mange forhold meget anderledes end i Nordeuropa, og det kan til tider være vanskeligt at orientere sig om græske regler og kutymer.

Kontakt Ambassaden for yderligere oplysninger.

Derudover kan formand for Dansk Græsk Forening i Athen, Lene Vind, kontaktes ifbm. diverse oplysninger på mobiltelefon: +30 694 810 4340 eller  på e-mail: danskgraesk@gmail.com.

 

Senest opdateret 17. april 2014