Spring til indhold

Vestas Hellas har medvind i Grækenland

Grækenland har i disse år stort fokus på energi, hvilket er kommet flere danske virksomheder til gode. Vestas Hellas, datterselskab af Vestas, er en af disse virksomheder og anses som en af de mest succesfulde virksomheder i Grækenland. Sådan har det ikke altid været, men hårdt arbejde har betalt sig. Ambassaden har interviewet Johnny Holm, administrerende direktør hos Vestas Hellas, om virksomheden, udfordringerne og det græske marked. 

Athen d.18. maj 2007

Efter at have været lokalt repræsenteret i markedet i en årrække blev Vestas Hellas etableret i 2000. Virksomheden startede med at have 7 ansatte; 3 på kontoret og 4 i marken. På daværende tidspunkt var der ikke mange vindprojekter og lovgivningen om etablering af energiprojekter, herunder vindparker, var ikke fordelagtig for investorerne og dermed heller ikke for Vestas Hellas og andre virksomheder indenfor samme felt. Forholdene ændrede sig i 2003 – 2004: En ny regering trådte til i foråret 2004 med fokus på alternativ energi og lovgivningen på området blev ændret; samt gamle projekter fik længe ventede tilladelser. Fra da af kom der gang i markedet for vindenergi i Grækenland, og siden da er det gået rigtig stærkt for Vestas Hellas, der af flere anerkendte græske aviser er blevet placeret som en af de førende virksomheder i landet.

I dag tæller Vestas Hellas 68 medarbejdere; 20 på hovedkontoret i Glyfada og 48 placeret rundt omkring i Grækenland som en del af Vestas Hellas vedligeholds- og garantiordning. Medarbejderne er hovedsageligt græske, men koncernsproget hos Vestas er engelsk, hvilket ikke er noget problem i Grækenland, fortæller Johnny Holm. Vestas Hellas har i de sidste par år været markedsleder på markedet for vindmøller i Grækenland, og det er en position, som Johnny Holm regner med at bevare, til trods for at de internationale konkurrenter bliver stadig stærkere på det græske marked. Vestas Hellas har i Grækenland, som i den øvrige del af verdenen, strategisk valgt kun at fungere som vindmølleleverandør og lade andre – ofte store græske entreprenørvirksomheder samt international developers og elselskaber– udvikle projekterne og forestå kontakten til de forskellige græske myndigheder. Vestas Hellas’ strategi for at bevare positionen som markedsleder er at fortsætte med at være stærkt lokalt funderet på det græske marked. I Grækenland betyder personlige relationer utrolig meget, fortæller Johnny Holm, og det er her en fordel at være lokalt tilstede  i markedet, så de græske kunder og samarbejdspartnere kan opbygge en gensidig tillid. Det kan derfor være en god ide for nystartede danske virksomheder i Grækenland at have en græsk samarbejdspartner ved en markedsintroduktion. Johnny Holm kommenterer dog, at intensiviteten af samarbejdet skal være strategisk nøje vurderet af den danske virksomhed, idet det oftest sidenhen kan være en udfordring at blive mere selvstændig, såfremt den danske virksomhed skulle ønske dette.

Når man starter forretning i Grækenland, skal man endvidere være opmærksom på, at græske virksomheder er mere hierarkiske i deres organisation end ellers kendt i Danmark og den nordlige del af Europa. Dette har, ifølge Johnny Holm, betydning for de medarbejdere, man ansætter i sin virksomhed. Uddannelsesniveauet er højt, men virksomhedskulturen er en ganske anden end i Danmark – selvom Grækenland også på dette område bliver stadig mere international. Som dansker kan man forbavses over, hvordan medarbejdere eksempelvis bliver tiltalt i Grækenland og respekten for lederne på arbejdspladsen er meget stor. Det kan derfor være en udfordring at finde medarbejdere, der tør være initiativrige og har det rette ”drive”, siger Johnny Holm. Det kan være en udfordring at få græske medarbejdere til at tage et ansvar, formentlig fordi det i græske virksomheder kan have store konsekvenser for en medarbejder at fejle. Vestas Hellas har været heldig i udvælgelsen af medarbejdere over tiden, idet medarbejderne hos Vestas Hellas hovedsagligt har formået at kombinere det positive fra dansk og græsk forretningskultur og disse medarbejdere har udviklet sig til utrolig dygtige forretningsfolk og er dermed blevet et stort aktiv for Vestas Hellas, fortæller Johnny Holm.

En stor tilpasningsevne er generelt den bedste tilgang til det græske forretningsliv. Det er en god ide at ”stikke fingeren i jorden” og få en fornemmelse af hvorledes forretningsverdenen fungerer, samt tage det bedste fra den danske såvel som den græske forretningsverden, mener Johnny Holm. Man skal være opmærksom og disciplineret i sin omgang med de græske forretningsfolk, men man bliver ofte også nødt til at være mindre konservativ og mere kreativ i sin problemløsning. Man kan lære utroligt meget fra de græske forretningsfolk, der er meget handels-/købmandsorienterede, og lærer man at gøre forretning i Grækenland, siger Johnny Holm, kan man gøre forretning mange andre steder i verden!

 Johnny Holm, Administrerende direktør for Vestas Hellas